۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | 19:08
کد خبر : 62481

دومین؛

ماهنامه مهرآب منتشر شد

پیش شماره دوم نشریه مهر آب در 6 شهریور 1400 منتشر شد.

به گزارش برداشت روز، پیش شماره دوم ماهنامه خبری، مهندسی، آموزشی و پژوهشی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب در ۶ شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد.

کمبود آب در جهان و ایران به گونه ای است که تا آینده ای نه چندان دور ممکن است به جای مباحثی مانند تروریست، انرژی هسته ای و نفت، آب محور اصلی نشست های بین المللی کشورها باشد.

از همین رو به دلیل اهمیت مسئله آب در شرایط کنونی جهان، تغییر نگاه و افکار مردم به موضوع آب و در نتیجه آن، تغییر رفتار آن ها در قبال آب امری ضروری برای عبور از کم آبی و خشکسالی های فعلی زمین است.

نشریه مهر آب نیز در این راستا به دنبال این است تا مسائل پیرامون این مایع حیات را از جمله دستاوردهای صنعت آب و فاضلاب و نقاط قوت و ضعف آن بررسی و به بهتر شدن هر چه بیشتر این حوزه کمک کند.

گفتنی است، صاحب امتیاز و مدیرمسئول این نشریه خسرو رفیعی و سردبیر آن عبدالله اسکویی است.

همچنین قابل ذکر است که این نشریه زیر نظر شورای نویسندگان فعالیت می کند.

“مهر آب” به مهر آب می اندیشد و با هدف عشق به آب منتشر گردیده است.