۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | 15:56
کد خبر : 62320

حمایت از تولید #لوازم_خانگی داخلی و منع واردات آنها، سیاست اصلی و پایدار #وزارت_صمت است

محمد حسن ترابی

تولیدکنندگان داخلی نیز ضمن رفع نیاز مشتریان، کسب سهم از بازار خارج و رقابت با شرکت های صاحب دانش و تکنولوژی دنیا را بصورت جدی دنبال نمایند.