۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | 23:16
کد خبر : 62083

دستاوردهای کلیدی بانک دی در سال 1399؛

۱۱۳۱ درصد افزایش سود بانک دی ازمحل سرمایه گذاری های انجام شده

سود بانک دی از محل سرمایه گذاری‌های انجام شده در سال مالی گذشته 1131 درصد افزایش یافته است.

به گزارش برداشت روز، با برنامه ‌ریزی‌های انجام شده، این بانک موفق شده است در سال مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، ۱۱۳۱ درصد سود بیشتر بدست آورد.

بر اساس این گزارش، درآمدهای غیر‌مشاع بانک دی نیز در همین سال ۷۶ درصد افزایش یافته است.

همچنین بانک دی به ازای هر سهم در سال مالی ۹۹، مبلغ ۲۵۷ ریال سود تولید کرده است.
منبع:روابط ‌عمومی بانک دی