۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | 20:49
کد خبر : 61706

طی 5 ماهه امسال محقق شد:

افزایش ۴۰ درصدی تولید سنگ آهک دانه بندی پیربکران

تولید سنگ آهک دانه بندی مجتمع پیربکران طی 5 ماهه نخست 1400، حدود 40 درصد افزایش یافت.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، مجتمع سنگ آهک پیربکران از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، ۳۱۰ هزار و ۶۹۳ تن سنگ آهک دانه بندی تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۲۱ هزار و ۴۹۴ تن بود. میزان تولید این شرکت طی مدت یاد شده نسبت به برنامه (۲۰۶ هزار تن)، ۵۱ هزار تن افزایش یافت. افزایش ۳۱ درصدی استخراج/مجتمع سنگ آهک پیربکران طی ۵ ماهه امسال، ۲۸۹ هزار و ۱۵۵تن ماده معدنی استخراج کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۲۲۱ هزار و ۵۰۰ تن)، ۳۱ درصد رشد نشان می دهد. این مجتمع در ماه مرداد ۶۱ هزار و ۱۷۰ تن سنگ آهک دانه بندی تولید و به همین میزان، ماده معدنی استخراج کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۵۸ هزار و ۳۴۵ تن)، ۵ درصد افزایش یافت.