۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | 20:33
کد خبر : 61502

گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه میدکو تمدید شد

گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) برای هفتمین سال متوالی تمدید شد.

به گزارش برداشت روز، در فرآیند این ممیزی که توسط تیم ممیزی شرکت IMQ ایتالیا و با مشارکت پرسنل ستاد تهران و کرمان هلدینگ میدکو صورت گرفت میزان انطباق عملکرد شرکت با الزامات استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001:2015)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001:2015) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO45001:2018) مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت اعتبار گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه با موفقیت تمدید شدند.