۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | 20:04
کد خبر : 61418

بیمه تعاون/

بیمه تعاون، دانشگاهی می شود

مدیر شعبه تبریز از ارائه خدمات بیمه زندگی به دانشگاه های استان خبر داد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، صابر قدس، مدیر شعبه تبریز از اینکه محور فروش خود را بر مبنای آموزش گذاشته است سخن گفت. قدس معتقد است: بیمه های زندگی با توجه به اینکه جزو رشته بیمه های تخصصی است، نیازمند آموزش کامل و جامع به نمایندگان را دارد و در شعبه تبریز نیز آموزش های مستمری به نمایندگان جنرال داده شده است. مدیر شعبه تبریز مطرح کرد: در این زمینه اساتیدی از سراسر کشور دعوت شدند و در دو حوزه آموزش و ارائه تجارب فروش به نمایندگان و شبکه فروش انتقال دانش می کنند. وی اضافه کرد: محلی برای جذب نماینده تخصصی نیز در نظر گرفته شده تا فرایند فروش در ساختار تخصصی تر و با تأیید اساتید مجرب این حوزه انجام شود. قدس همچنین گفت: طبق سیاست های اتخاذ شده، به صورت هفتگی جلسه بررسی و تحلیل فروش بیمه های زندگی را برگزار کرده و از نمایندگان برتر نیز تقدیر به عمل می آید؛ همچنین در پایان هر فصل نیز یک بررسی صورت گرفته و از نمایندگان برگزیده سه ماه نیز تقدیر صورت می گیرد. مدیر شعبه تبریز به برنامه های پیش رو نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در نظر داریم تا شبکه فروش خود را تقویت کرده و از دانشگاه ها برای تقویت شبکه فروش و ارائه خدمات بیمه های زندگی به نهادهای علمی و آموزشی استفاده کنیم.