۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | 19:49
کد خبر : 61125

بانک مرکزی/

هیچ کانونی وجود ندارد تا اقتصاد کشور را بازار محور کند

دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ کانونی وجود ندارد تا اقتصاد کشور را بازار محور کند گفت: دخالت در کار بانک مرکزی به منزله از بین بردن استقلال آن است.

به گزارش برداشت روز، محمد طالبی دبیرکل بانک مرکزی با حضور در میزگرد «مسائل قانونی و بعد حقوقی بانکداری اسلامی» که در همایش بانکداری اسلامی به همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شد، گفت: هم اکنون این ابهام ایجاد شده نظام بانکی در خدمت توسعه نظام اقتصادی کشور نیست. طالبی با بیان اینکه اقتصاد ایران بانک محور است افزود: هیچ کانونی وجود ندارد تا اقتصاد کشور را بازار محور کند. وی تاکید کرد: گزارش دهی نظام بانکی مناسب نیست و باید از عملکرد نظام بانکی گزارش داده شود. وی با تاکید بر ضرورت توسعه بازار، ابراز داشت: اقتصاد کشور به جایی  رسیده است که به اعتقاد من بیش از این فشار آوردن به نظام بانکی نمی توند مطلوب باشد. دبیرکل بانک مرکزی بیان داشت: منابع بانکی ارزان است و بر همین اساس متقاضی زیادی دارد و تقاضای فراوان موجب می شود این منابع به همه نرسد و مشکلات و چالش ها از همین محل نشات می گیرد. طالبی با بیان اینکه در همه اقتصادها از بانک ها و بانک مرکزی حفاظت می شود، ابراز داشت:در مرحله نخست باید مساله به درستی تبیین شود و در ادامه راهکارها به درستی بیان شوند. دبیرکل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: قوانین به بانک مرکزی تکلیف می کنند که تسهیلات اعطا شود که این امر دخالت در کار بانک مرکزی است و این به منزله از بین بردن استقلال بانک مرکزی است.