۰۹ شهریور ۱۴۰۰ | 08:49
کد خبر : 60930

صمت در مسیر پروژه محوری و فرایندگرایی

محسن احمدی مقدم

با نگاهی گذرا بر اهم برنامه های ارائه شده وزیر جدید صمت در خانه ملت، حرکت یکی از بزرگترین، مهمترین و اثربخش ترین دستگاه های اجرایی در مسیر پروژه محوری و فرایندگرایی احصاء می گردد. راهبرد هایی که تحولات گسترده و سریع و تقابل با روزمرگی ساختاری در هر سازمانی را می توان از پیامدهای برجسته اجرای آن به شمار آورد.
مبتنی بر ساختار، سازمان ها غالباً بر اساس ماهیت خروجی نهایی خود و یا در حقیقت پروژه های ملموسی که ارائه می نمایند، طبقه بندی می شوند و چالش های تقسیم وظایف و بخش بندی زیر مجموعه ها، آنها را به سمت سازماندهی منابع انسانی، عملکرد و فعالیت پروژه ای و اصطلاحاً پروژه محوری قرار می دهد.
درواقع یک مجموعه پروژه محور قادر است در مسیر تحقق سریع اهداف و خط مشی ها، تکالیف و وظایف خاصی را در مقاطع زمانی مختلف متناسب با فرصت ها، چالش ها و مطالبات بیرونی برای مولفه ها، بخش ها، زیربخش ها، عناصر و اجزای زیرمجموعه معین نماید و علاوه بر تشدید پیچیدگی های سازمانی، خروج مجموعه از روزمرگی را به دنبال داشته باشد.
فرایندگرایی نیز به این معناست که در سازمان، سیستم یا مجموعه به جای تمرکز بر جایگاه افراد و زیرمجموعه ها و زیربخش ها به نوع کار و مسیر و فرایندی که برای تحقق اهداف می توان ترسیم کرد، توجه شود.
به عبارتی دیگر در مدیریت فرایند گرا بیشتر از آنکه به پرسش« چه کاری باید انجام شود؟» بپردازیم به این مسئله که «هر کاری چگونه انجام می‌شود» می پردازیم.
هر دو رویکرد پروژه محوری و فرایندگرایی رفع بسیاری از موانع و مشکلات و کسب دیدگاه واضح و شفاف نسبت به فعالیت های عملکردی سازمان را در پی دارد که در سریع ترین زمان ممکن افزایش بهره وری و خروج از روزمرگی سازمانی را موجب خواهد شد.
ابتنای وزارت صمت به روش های علمی و به روز ساختاری در دوره جدید و رویکرد برنامه ریز، پروژه محور و فرایندگرای وزیر جدید، افق های روشنی را در مسیر تحقق وزارتخانه ای پیشرو، هوشمند و عملیاتی نمایان می سازد که به معنای واقعی کلمه می تواند موتور محرکه اقتصاد کشور بوده و بخش خصوصی و دیگر اجزای اقتصادی کشور را به تحرک وا دارد.
سید رضا فاطمی امین معتقد است امورات وزارت متبوعش می بایست در سه دسته فرآیندهای استمراری، پروژه ها با خروجی معین و اقدامات جاری خلاصه شود تا در حد امکان فعالیت ها در قالب فرایندها و پروژه ها ساماندهی و سازماندهی شده و نظم مدیریتی ایجاد گردد.
او از تجمیع ۴۰ برنامه عملیاتی فعلی وزارت صمت و ۳۶ پروژه ارائه شده به مجلس خبر می دهد که ضمن تعیین یک مدیر و زمانبندی مشخص برای هر پروژه، جلسات مستمر و منظم پایش پروژه را با حضور شخص وزیر و دیگر اجزا و عناصر مرتبط با پروژه در وزارتخانه به همراه دارد.
به باور وزیر صنعت، معدن و تجارت رویکرد وظیفه گرایی برای محیط های انعطاف پذیر مانند این مجموعه بزرگ با گستره مأموریت ها و اهدافی که نیاز به حمایت ها و هماهنگی های بین بخشی و فرا بخشی دارد، رویکرد مناسبی نیست و برای نیل به پویایی و تحول واقعی وزارت صمت می بایست با انتخاب رویکرد فرایندگرایانه و با ایجاد پنجره های واحد متمرکز، فعال و پاسخگو برای فعالان اقتصادی و مجاهدان جنگ اقتصادی به سمت حکمرانی هوشمند عرصه های اقتصادی کشور حرکت کرد.
فاطمی امین در تلاش است همسو با فعالیت های پروژه ای، فرایندی و جاری وزارت متبوعش و با همراهی نمایندگان مردم در مجلس، آمایش سرزمینی ویژه ای را مبتنی بر آمایش های صورت گرفته در گذشته و همچنین کنکاش دقیق فرصت ها، چالش ها و ظرفیت های بومی و خاص ۴۵۰ شهرستان کشور در حوزه های صنعتی، معدنی و تجاری در نظر بگیرد تا با تدوین بسته های کامل و دقیق سرمایه گذاری، تمامی موارد مورد نیاز سرمایه گذار حتی مجوزهای مربوطه را نیز در اختیار او قرار بدهد.
با این همه آنچه می تواند تحقق وعده های سکاندار کشتی تولید و تجارت کشور در دولت سیزدهم را به همراه داشته باشد، همدلی، همزبانی، تعامل، اجماع و اقناع نخبگان اقتصادی، تمامی ارکان حاکمیت، بخش خصوصی توانمند ایرانی و همت بلند همکاران و پایبندی به برنامه ها و اصلاحات ساختاری او در یکی از بزرگترین دستگاه های قوه مجریه است.
امید آنکه در افق ۱۴۰۴ با کسب دستاوردهایی نظیر اشتغال دو میلیونی در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری، افزایش چشمگیر میزان صادرات، جایگزینی معدن با نفت و همینطور دیگر تعهدات مطرح شده در بهارستان و در نتیجه رفع دغدغه های اقتصادی و معیشتی در دولت سیزدهم، به تعبیر رهبری معظم انقلاب ترمیم و احیای اعتماد آسیب دیده مردم را شاهد باشیم.