۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | 15:43
کد خبر : 58503

مجید مهری

نرخ بشکنی دربیمه بشکستنی است

... این طنز را بدون شرح بخوانید !!! .......

مدیر بیمه آنها گفت : شرکت‌های بیمه برای آنکه بتوانند پاسخگوی تعهدات خودشان در کوتاه مدت باشند، به فروش بیمه‌های اختیاری با نرخ‌های غیر قابل باور متوسل می‌شوند تا بتوانند کف نقدینگی خود را پر کنند. او تاکید کرد :خوشبختانه در بیمه آنها خبری از نرخ شکنی نیست.

کارشناس بیمه اینها گفت: نرخ شکنی شرکت‌های بیمه و رقابت منفی آن‌ها را ناشی از نبود نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های بیمه است. او تاکید کرد :خوشبختانه در بیمه اینها خبری از نرخ شکنی نیست.

 

معاون بیمه ایشان گفت: واقعیت این است که نهاد ناظر در این حوزه، تا جایی که مربوط است و در قوانین و آیین نامه‌های مربوطه که پیش بینی شده است، نظارت خود را دارد و نمی‌شود در این خصوص همیشه نهاد ناظر را مقصر مشکلات و نرخ شکنی شرکت‌های بیمه دانست. او تاکید کرد :خوشبختانه در بیمه ایشان خبری از نرخ شکنی نیست.

 

مدیر بیمه وی گفت:  نرخ شکنی در صنعت بیمه گریبانگیر شرکت‌های بیمه شده است و شرایط را برای شرکت‌های بیمه، به خصوص شرکت‌های بیمه کوچک که توان رقابت با شرکت‌های بزرگ را ندارند، سخت‌تر کرده است. او تاکید کرد :خوشبختانه در بیمه وی خبری از نرخ شکنی نیست.

 

کارشناس بیمه آنان گفت : نرخ‌شکنی با ارائه نرخ کمتر از مصوبات شورای عالی بیمه موردی است که در تمام شرکت‌های بیمه کم‌ و بیش وجود دارد. او تاکید کرد :خوشبختانه در بیمه آنان خبری از نرخ شکنی نیست.

 

مدیر بیمه شما گفت: نرخ‏ شکنی باعث بی‏ اعتمادی جامعه به صنعت بیمه می‏ شود. او تاکید کرد : خوشبختانه در بیمه شماخبری از نرخ شکنی نیست.

 

کارشناس بیمه وی گفت : باید این موضوع بر کسب و کار بیمه‌گران حاکم شود که نتیجه نرخ‌شکنی به زیان کل صنعت بیمه و در بلندمدت به ضرر شرکت‌هایی که نرخ‌شکنی را به عنوان یک سیاست رقابتی تعریف می‌کنند خواهد بود. او تاکید کرد :خوشبختانه در بیمه وی خبری از نرخ شکنی نیست.

 

مدیر بیمه ایشان گفت : نرخ شکنی، آسیب‌های جدی بر پیکره صنعت بیمه وارد می‌آورد و شرکت‌های بیمه باید از ارائه نرخ‌های غیر فنی پرهیز کنند. او تاکید کرد :خوشبختانه در بیمه ایشان خبری از نرخ شکنی نیست.

 

معاون بیمه شما گفت :  با توجه به وضعیت اقتصادی و بمنظور تصاحب بازار ، نرخ شکنی در صنعت بیمه خصوصا شرکت های کوچک رواج یافته و این موضوع گریبانگیر شرکتهای بیمه بزرگ نیز شده است و شرایط را برای شرکتهای بیمه گر که دارای چارچوب واصول و قوانین و مقررات ببمه گری می باشند سخت نموده است. او تاکید کرد :خوشبختانه در بیمه شما خبری از نرخ شکنی نیست.

 

مدیر بیمه آنان گفت:  برای برآورده نمودن انتظارات صاحبان سهام ، انتظارات بیمه گذاران، انتظارات شبکه فروش و…. مجبور به رقابت و نرخ شکنی نموده است تا بتوانند در کوتاه مدت این مسئله نقدینگی مناسب را وارد شرکت بیمه نمایند او تاکید کرد :خوشبختانه در بیمه آنان خبری از نرخ شکنی نیست.

 

معاون بیمه وی گفت:  مردم به سمت آن شرکت بیمه که تخفیف های پنهان می دهد و خرید محصول ارزان، سوق پیدا می‌کنند و به همین راحتی شرکت‌های بیمه نرخ شکنی و رقابت ناسالم خود را در صنعت بیمه آغاز می‌کنند. او تاکید کرد : خوشبختانه در بیمه وی خبری از نرخ شکنی نیست.

 

معاون بیمه اینها گفت:  نظارت نهاد ناظر در رقابت ناسالم و نرخ شکنی شرکت‌های بیمه بسیار موثر است که با نبود نظارت این رقابت‌های ناسالم افزایش و اقدام به نرخ شکنی در این صنعت بیشتر می‌شود. او تاکید کرد :خوشبختانه در بیمه اینها خبری از نرخ شکنی نیست.

 

معاون بیمه آنها گفت: نرخ شکنی به صنعت بیمه آسیب می زند. او تاکید کرد :خوشبختانه در بیمه آنها خبری از نرخ شکنی نیست.

 

 

آن یکی پرسید اشتر راکه: هی            ازکجا می آیی ای فرخنده پی؟

گفت : ازحمام گرم کوی تو                   گفت: خود پیداست در زانوی تو