۰۸ تیر ۱۴۰۰ | 19:36
کد خبر : 54646

افزایش میزان فروش ۵۳ درصدی در اردیبهشت رقم خورد

شرکت آهن و فولاد ارفع ( سهامی عام ) در تاریخ ۸۳/۱۲/۶به‌صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۲۴۲۲۹۵ مورخ ۸۳/۱۲/۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

به گزارش برداشت روز، این شرکت در سال گذشته طرح توسعه‌ای خود را افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی عنوان کرده بود.

ترکیب درآمدی آهن و فولاد ارفع
درآمدهای عملیاتی شرکت آهن و فولاد ارفع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۶۹،۱۹۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۳% افزایش داشته است. مقدار ۲۱% از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۷۹% از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. این شرکت در همین مدت‌زمان مبلغ ۴۴،۱۴۰ میلیارد ریال هزینه پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸% افزایش پیدا کرده است.
بازده حقوق صاحبان سهام که معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری شرکت محسوب می‌شود از سال ۹۶ تا ۹۹ صعودی و مثبت بوده است میزان بازده حقوق صاحبان سهام در سال ۹۹ برابر ۲۱۶% درصد است درحالی‌که در سال ۹۸ برابر ۸۷% بوده است. نسبت گردش دارایی‌ها نیز که کارایی شرکت در استفاده از دارایی‌ها جهت ایجاد سود را نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ افزایش داشته است. نسبت حاشیه سود(خالص) شرکت که درصدی از درامدهای شرکت است که تبدیل به سود شده (با احتساب فعالیت‌های اصلی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت) از ۲۳% به ۳۷% افزایش پیدا کرده است که هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب‌تر است.

صورت‌های مالی آهن و فولاد ارفع
این شرکت طبق صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) بدین شکل عمل کرده است که جمع درآمدهای عملیاتی آن به میزان ۱۰۳ % افزایش داشته و از مبلغ ۳۴,۱۰۳,۶۷۱ میلیون ریال به مبلغ ۶۹,۱۹۸,۹۷۴ میلیون ریال رسیده است . سود خالص شرکت نیز به میزان ۲۳۰% رشد داشته و از مبلغ ۷,۸۷۳,۸۹۹ میلیون ریال به مبلغ ۲۵,۹۵۹,۲۳۲ میلیون ریال رسیده است و همچنین تحقق سود ۲,۱۹۷ ریالی به ازاء هر سهم در ۱۲ ماهه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ محقق شده است.
به صورت کلی در این مدت زمان افزایش ۱۰۳% درآمدهای عملیاتی، افزایش ۲۲۳% سود عملیاتی، افزایش ۲۳۰% سود خالص، افزایش ۱۳۱% دارایی ها، افزایش ۲۵۸% سود انباشته، افزایش ۱۳۵% حقوق مالکانه، افزایش حاشیه سود ناخالص از ۲۳% به ۳۷%، افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۲۶% به ۴۱% ، افزایش حاشیه سود خالص از ۲۳% به ۳۷%، افزایش بازده دارایی از ۳۰% به ۴۲% و افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۸۷% به ۲۱۶% توسط شرکت محقق شده است.

عملکرد در سال جاری
شرکت آهن و فولاد ارفع طبق فعالیت ماهانه خود در فروردین ماه سال جاری درآمد ماهیانه معادل ۳،۴۰۰ میلیارد ریال را محقق ساخته است که نسبت به اسفند ماه ۹۹ کاهش ۶۹% داشته است. مقایسه فروش شرکت در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ با فروردین‌ماه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۷۷% افزایش‌ یافته است. تمامی درامد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۳،۴۰۰ میلیارد ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۱۷۷% داشته است.
این شرکت در اردیبهشت ماه با تغییر مدیریتی همراه بود و دکتر علی محمدی، مدیرعامل اسبق فولاد خوزستان به عنوان مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع معرفی شد.
شرکت آهن و فولاد ارفع طبق فعالیت ماهانه خود در اردیبهشت‌ماه سال جاری درآمد ماهیانه معادل ۵،۵۵۰ میلیارد ریال را محقق ساخت که نسبت به فروردین‌ماه افزایش ۶۳% داشته است. مقایسه فروش شرکت در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۵۳% افزایش یافته است. درامد اردیبهشت‌ماه شرکت ۲۴% بیشتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است بعلاوه اینکه تمامی درامد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است.
شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۸،۹۵۰ میلیارد ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۸۴% داشته است.