۰۴ تیر ۱۴۰۰ | 19:34
کد خبر : 54070

اعلام آمادگى صندوق تامین خسارتهاى بدنى کشور در پى واژگونى اتوبوس خبرنگاران

مدیرعامل صندوق با صدور پیامى ضمن ابراز همدردى با جامعه رسانه اى کشور،از آمادگى این نهاد براى همکارى با صنعت بیمه خبر داد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومى صندوق تامین خسارتهاى بدنى کشور، در پى وقوع حادثه ناگوار واژگونى اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیستى و پرواز شهادت گونه چند خبرنگار در این حادثه دکتر مجید بهزادپور مدیرعامل صندوق تامین خسارتهاى بدنى کشور ضمن همدردى با خانوادهاى جانباختگان و مصدومین حادثه اتوبوس حامل خبرنگاران اعلام کرد : به منظور حمایت از زیاندیدگان ثالثى که در اثر این تصادف دچار خسارت بدنى شده اند و به جهت عدم کفایت سقف تعهدات بیمه گر امکان جبران خسارت به طور کامل نباشد،صندوق آمادگى کامل خود را جهت رسیدگى و پرداخت خسارت به خانواده هاى جانباختگان و مصدومین این حادثه تاسف بار در صورتیکه مشمول خدمات صندوق میباشد اعلام می دارد. به همین منظور مدیران ستادى و استانى صندوق با توجه به اهمیت و اولویت موضوع، بصورت ویژه در حال پیگیرى میباشد.