۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | 19:24
کد خبر : 52509

دولت مردمی برای ایران قوی

دومین نشست جمعی از حامیان حجت الاسلام دکتر ابراهیم رئیسی در صنعت بیمه کل کشور دیروز دوشنبه 17 خرداد برگزار شد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از کانال تلگرامی طرفداران خوب بیمه دانا ، ضمن احترام به همه کاندیداهای محترم و طرفدارانشان، دومین نشست جمعی از حامیان حجت الاسلام دکتر ابراهیم #رئیسی در صنعت بیمه کل کشور دیروز دوشنبه از ساعت ۱۸ لغایت ۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ شامل برخی از مدیران وکارشناسان شرکت های بیمه ای و تعدادی از اعضای هیات مدیره انجمن های صنفی نمایندگان و شرکت های خدمات بیمه ای و برخی از مدیران دفاتر نمایندگیها و شرکت های خدمات بیمه ای و نیز گروهی از روسای دفاتر کارگزاریها با دبیر و اعضای شورای راهبردی کمیته بیمه های بازرگانی ستاد مرکزی و مردمی حامیان رئیسی در صنعت بیمه در موضوع راهبردهای حضورحداکثری مردم عزیز و مشارکت فعال خانواده بزرگ و تلاشگر صنعت بیمه در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار گردید.

همچنین پیشنهاد شد که با همکاری دلسوزان ،نخبگان متخصص و متعهد این صنعت چالش ها و راهکارهای بهبود و تحول در امور استخراج و سپس جمع بند مسایل مهم و مطالبات برحق و قانونی تحویل ستاد مرکزی گردد.

“ستاد مرکزی حامیان رئیسی در صنعت بیمه کل کشور”

منبع : کانال تلگرامی طرفداران خوب #بیمه_دانا