۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | 10:11
کد خبر : 52459

بیمه آسیا دو ماه نخست را با رکورد های جدید آغاز کرد

بیمه آسیا در دو ماهه نخست سال 1400، با 16.5 درصد از مجموع حق بیمه تولیدی 14 شرکت حاضر در بازار سرمایه، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و رکورد خود را حفظ کرد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، طی دو ماهه اول سال ۱۴۰۰، بیمه آسیا ۱۲ هزار و ۷۶۴ میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد که ۱۶٫۵ درصد از مجموع ۷۷ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه در بازار سرمایه، را به خود اختصاص داده و رتبه نخست خود را استحکام بخشید.

بنابر این گزارش، بیمه آسیا با گذشت دو ماه از سال، با ۱۳٫۴ درصد از مجموع ۳۶ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال خسارت پرداختی توسط شرکت های بیمه در بازار سرمایه ،۴ هزار و ۸۶۴ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد.

این گزارش می افزاید، میانگین فروش رشته پر ریسک بیمه درمان از کل فروش شرکت های یادشده طی این مدت ۱۸ درصد است و بیمه آسیا تنها ۱۱٫۵ درصد از کل فروش خود را به این رشته اختصاص داده است. همچنین سهم رشته بدنه خودرو از کل فروش ۱۴ شرکت بیمه، ۶ درصد و بیمه آسیا ۱۲٫۷ درصد بوده است.

براساس این گزارش، میانگین نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در رشته بیمه درمان در بین شرکت های بیمه حاضر در بورس، ۱۲۸٫۳ درصد برآورد شده است در حالی که در خصوص بیمه آسیا این نسبت به ۱۱۸٫۵ درصد می‌رسد. در رشته بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو نیز نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در مجموع ۱۴ شرکت بیمه بورسی، به ترتیب ۳۲٫۷ و ۶۷ درصد و در بیمه آسیا به ترتیب ۲۳٫۹ و ۶۰٫۵ درصد بوده است.