۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | 19:55
کد خبر : 52298

دردیدار وزیر نیرو با مدیرعامل شرکت روس هیدرو روسیه صورت گرفت :

ایجاد کارگروه مشترک با حضور شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت هیدرو روسیه

وزیر نیرو دردیدار با مدیرعامل شرکت روس هیدرو روسیه کارگروه مشترک با حضور شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت هیدرو روسیه جهت همکاری تشکیل شود.

به گزارش برداشت روز، وزیر نیرو با ویکتور خمارین مدیرعامل شرکت روس هیدرو فعال در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر دیدار کرد.

در این دیدار، “رضا اردکانیان” از سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه های مشترک در حوزه‌های ژئو ترمال و تجدیدپذیر به شرط تامین مالی پروژه توسط روسیه استقبال کرد. همچنین مقرر شد، زمینه‌های همکاری در این حوزه مورد بررسی دو طرف قرار گیرد.

وزیر نیرو همچنین از مدیرعامل شرکت روس هیدرو برای سفر به تهران دعوت کرد تا کارگروه مشترکی با حضور شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ایجاد شود و به بررسی زمینه‌های همکاری بپردازند.

منبع: پاون