۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | 11:12
کد خبر : 48724

خبر درگذشت هادی نژاد حسینیان، اعضای انجمن همگن قطعه سازان استان تهران را متاثر کرد

خبر درگذشت بزرگمرد صنعت، اعضای انجمن همگن قطعه سازان استان تهران را متاثر کرد.

به گزارش برداشت روز، سید محمد مهدی هادی نژاد حسینیان در زمان تصدی وزارت صنایع، سنگین نقش تاریخی در رشد و توسعه صنعت قطعه سازی خودرو در ایران داشت و بدون شک صنعت قطعه سازی موفقیت های امروز را مدیون اوست. خبر درگذشت بزرگمرد صنعت، اعضای انجمن همگن قطعه سازان استان تهران را متاثر کرد.
انجمن همگن قطعات خودرو استان تهران این ضایعه را به جامعه صنعتی و خانواده آن مرحوم تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر آرزو می کند. یادش گرامی