۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | 19:38
کد خبر : 48078

رکورد تولیدی فولاد خراسان در فروردین ماه

فروردین ماه سال ١۴٠٠، برای مجتمع فولاد خراسان در حالی تمام شد که کارکنان پرتلاش این شرکت در هر سه ناحیه ی «گندله سازی»، «احیا مستقیم» و «فولادسازی» رکورد تولید ماهانه خود را شکستند.

به گزارش برداشت روز، کارکنان ناحیه گندله سازی شرکت در فروردین ماهی که به تازگی پشت سر نهادیم، رکورد تولید گندله را که با ١٩٠هزار و ١٣۶ تن در خردادماه پارسال ثبت شده بود، ١۴۴١ تن ارتقا دادند و نصاب جدید ١٩١ هزار و ۵٧٧ تنی را ثبت کردند.

در حلقه بعدی زنجیره تولید  فولاد  خراسان، یعنی ناحیه احیامستقیم نیز شاهد ثبت رکورد تولید ۱۳۵ هزار و ۶۰۳ تن بودیم. این میزان تولید، رکورد قبلی را که از شهریور سال ۱۳۹۹ دست نخورده باقی مانده بود، ۴۰۵۶ تن ارتقا داد.

در واحد فولادسازی اما شاهد ثبت دو رکورد بودیم که تحت تاثیر افزایش تولید ماهانه فولادسازی شماره ۲ به دست آمد. در کارخانه فولاد سازی شماره ۲، رکورد تولید ۵۱ هزار و ۷۱ تنی خرداد ماه سال قبل، ۱۵۱۰ تن ارتقا یافت تا هم رکورد ماهانه تولید این ناحیه ۵۲ هزار و ۵۸۹ تن ثبت شود و هم پس از ۱۷ ماه شاهد ثبت نصاب جدیدی در تولید مجموع کارخانه های شماره ۱ و ۲ فولاد سازی باشیم.

مجموع تولید فولادسازی در شرکت با افزایش ۱۹۹۲ تنی نسبت به رکورد پیشین که در آبان ۱۳۹۸ ثبت شده بود، به رقم ماهانه ۱۰۵هزار و ۳۴۲ تن رسید.