۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | 19:56
کد خبر : 47308

نصب موفقیت آمیز راکتورهای R-1003 و R-1002A و مبدل E-3007 در شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

راکتورهای R-1003 به ارتفاع 15m و وزن 94 تن و R-1002A به ارتفاع 12m و وزن 67 تن و مبدل E-3007 در پتروشیمی آپادانا خلیج فارس نصب شد.

به گزارش برداشت روز، راکتورهای R-1003 به ارتفاع ۱۵m و وزن ۹۴ تن و R-1002A به ارتفاع ۱۲m و وزن ۶۷ تن و مبدل E-3007 روزهای شنبه ۲۸ و یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس نصب شد.

تعداد راکتورهای شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس شش دستگاه می باشد که پیش از این چهار دستگاه نصب شده بود و با نصب دو راکتور باقی مانده، کار نصب راکتورها پایان پذیرفت.

شایان ذکر است ساخت راکتورهای مذکور توسط سازندگان توانمند داخلی انجام پذیرفته است.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس