۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | 19:35
کد خبر : 45733

“وملل” با ثبت تراز مثبت۱۰۵۷ هزار میلیارد تومان پرونده ۹۹ را بست

موسسه ملل در 12 ماه سال 99 در مجموع سه هزار و 899 میلیارد تومان در آمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کرد و در مقابل دو هزار و میلیارد تومان سود به سپرده های سرمایه گذاری اختصاص داد که حاصل آن ثبت تراز مثبت یک هزار و 57 میلیارد تومان بود.

به گزارش برداشت روز، و بر اساس آخرین گزارش ماهیانه موسسه ملل ، این موسسه در اسفند ماه ۴۰۹ در آمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کرد و در مقابل ۵۷۱ میلیارد تومان سود پرداخت کرد و تراز عملیاتی اسفند ماه این بانک منفی ۱۶۲ ثبت شد.

این موسسه خصوصی در مجموع ۵ درصد درآمد تسهیلاتی و ۲۵ درصد سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری خود را در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش داده است .

موسسه ملل در بخش تسهیلات اعطایی بیشترین در آمد را از سه سر فصل سایر تسهیلات، مشارکت مدنی و فروش اقساطی در سال گذشته کسب کرد و مانده تسهیلات اعطایی این موسسه به رقم ۱۸ هزار و ۶۸۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل از آن ۱۹ درصد رشد داشته است .

این شرکت بورسی در بخش پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری بیشترین سود را به سه سرفصل سپرده های یک ساله ، دو ساله و سپرده های کوتاه پرداخت کرد و مانده سپرده های سرمایه گذاری این موسسه مالی در پایان سال ۹۹ به رقم ۲۲ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل از آن ۵۱ درصد افزایش داشته است.

 

 

منبع: بانکداری ایرانی