۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | 19:52
کد خبر : 45654

تعیین نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین

توئیت- نرخ حق الوکاله دریافتی این بانک از سپرده ‌گذاران در سال ۱۴۰۰، حداکثر سه درصد تعیین شده است.حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال به کارگیری منابع سپرده‌گذاران می توانند از آن ها دریافت کنند.نرخ حق الوکاله این بانک در سال گذشته نیز حداکثر سه درصد بود.