۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | 10:38
کد خبر : 45344

پوستر / کاهش سر فاصله حرکت قطارهای متروی تهران و حومه از مهرماه ۱۳۹۶ تاکنون

شرکت بهره برداری متروی تهران از کاهش سرفاصله حرکت قطار ها از سال ۹۶ تا کنون خبر داد.

به گزارش برداشت روز، کاهش سرفاصله حرکت قطارهای مترو از مهرماه ۹۶ تا کنون