۲۷ اسفند ۱۳۹۹ | 19:14
کد خبر : 45151

در یازده ماهه اول سال 1399 :

صنعت بیمه ۳۷/۱ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد

گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه در 11 ماهه اول سال 1399 و بر اساس آمار خود اظهاری شرکت‌های بیمه از سوی بیمه مرکزی منتشر شد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از سامانه گزارش‌های بیمه مرکزی در این گزارش که بر اساس خوداظهاری شرکت‌های بیمه در بازه زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ تدوین شده مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب در حدود ۷۲/۵ و ۳۷/۱ هزار میلیارد تومان بیان شده است.
این گزارش بیان می کند که تغییرات حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب در حدود ۳۶/۹ و ۲۴/۸ درصد رشد بوده است.
بر اساس بررسی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و بر اساس خود اظهاری شرکت‌های بیمه ای در بازه زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹، نسبت خسارت بازار با ۴/۹ واحد کاهش در مقایسه با ۱۱ ماهه اول سال قبل به ۵۱/۲ درصد رسیده است.
شایان ذکر است که در محاسبه این نسبت، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی شرکتهای بیمه در نظر گرفته نمی‌شود.
این گزارش هم‌چنین بیان می‌کند که ۴ رشته‌ درمان (با ۷۴ %)، حوادث راننده (با ۷۳/۷ %)، شخص ثالث-مازاد (با ۵۹/۲ %) و کشتی (با ۵۳/۳ %) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.
قابل توجه است که بر اساس گزارش ۱۱ ماهه عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای، سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب حدود ۶۸/۲ و ۶۸/۴ درصد بوده است.
شایان ذکر است که سهم ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب ۳۲/۹، ۱۹/۸ و ۱۵/۵ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است.
این گزارش مطرح می‌کند که حدود ۶۰/۹ میلیون بیمه نامه صادر و نزدیک ۳۱/۸ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.
هم‌چنین تعداد بیمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ۵/۶ درصد کاهش و ۴۳/۸ درصد افزایش داشته است.
قابل توجه است که بر اساس گزارش بیمه مرکزی کاهش ۵۶/۸، ۶/۴، ۹۰/۴، ۳/۵ و ۱۳/۷ درصدی در تعداد بیمه نامه‌های صادره رشته‌های بیمه: حوادث، باربری، درمان، مهندسی و پول، همراه با رشد محدود بین ۳/۴ تا ۷ درصد در سایر رشته‌های بیمه از جمله: بدنه اتومبیل، حوادث راننده، زندگی، شخص ثالث-مازاد، کشتی، مسئولیت و آتش سوزی، روی هم رفته موجبات کاهش ۵/۶ درصدی تعداد بیمه نامه صادره در بازار را فراهم آورده است.
دراین گزارش هم‌چنین آمده است که رشد تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، به دلیل افزایش (۴۸/۷ درصدی) این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (۹۱ درصدی) از تعداد خسارت های پرداختی بازار بیمه بوده است.