۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | 18:28
کد خبر : 44889

در دیدار با وزیر صمت مطرح شد:

اختیارات وزارت صمت در حوزه معادن به سازمان منطقه آزاد ماکو تفویض شود

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو در دیدار با وزیر صمت خواستار تفویض اختیاراتِ وزارت صمت در حوزه معدن به سازمان منطقه آزاد ماکو در راستای رونق بخشی به فعالیت های معدنی منطقه شد.

به گزارش برداشت روز، محمدرضا عبدالرحیمی با اشاره به اهمیت انسجام و هماهنگی در مدیریت بهینه و یکپارچه امور در مناطق آزاد، و تفویض کلیه اختیارات و مسئولیت های مرتبط با ماموریت های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این منطقه به سازمان منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: کلیه امور و فرآیندهای معادن این منطقه با راه اندازی بخش تخصصی از سال ۹۴ در این سازمان در حال انجام بوده و با عنایت به رسالت و ماموریت اصلی مناطق آزاد و لزوم ایجاد تمهیدات ویژه برای تحقق اهداف پیش بینی شده واگذاری اختیارات و وظایف وزارت صمت در این حوزه نیز ضروری است.

عبدالرحیمی در ادامه خواستار واگذاری اختیار اصلاح و آزاد سازی محدوده‌های مزایده های اکتشافی و بهره برداری منطقه به سازمان شد و اضافه کرد: انتقال مدیریت مالی حقوقی دولتی و مساعدت در ایجاد سازمان نظام مهندسی مستقل از تمهیدات ضروری توسعه بخش معدن و تسهیل امور معدن‌کاران است‌.

او در ادامه در راستای مدیریت بهینه معادن و صنایع معدنی، ایجاد محدودیت در مساحت ثبت محدوده های معدنی را خواستار شد، افزود: در این فرایند برای ثبت مواد معدنی گروه های ۱ تا ۴ طبق رویه جاری، گروه ۵ حداکثر ۱۰ و گروه ۶ حداکثر ۲۰ کیلومتر مربع پیشنهاد می گردد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو تفویض اختیار صدور مجوز برداشت جزئی مصالح برای تامین نیازهای پروژه های سرمایه گذاری مهم منطقه به سازمان، ارتباط مستقیم سازمان با وزارت درخصوص تایید مواد اولیه واحد های تولیدی منطقه برای خرید از بورس، واگذاری اختیار مدیریت شهرک های صنعتی متعلق به شرکت شهرک های صنعتی موجود در منطقه به سازمان منطقه آزاد را از جمله موضوعات مهم مورد نیاز برای توسعه بخش صنعت و معدن منطقه خواستار و مورد تاکید قرارداد.

در این دیدار رزم حسینی وزیر صنعت معدن تجارت نیز با اشاره به اهمیت و موقعیت منطقه آزاد ماکو مقرر نمودند وزارت صمت از فعالیت های سازمان منطقه بیش از گذشته حمایت کند و درخواست های سازمان منطقه را با نگاه ایجابی در اولین فرصت پاسخ دهد.