۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | 19:15
کد خبر : 42999

انتشار آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه حکمت صبا

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه حکمت صبا(سهامی عام) منتشر شد.

به گزارش برداشت روز، به آگاهی کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه حکمت صبا (سهامی عام) می رساند: در اجرای مفاد ماده۱۰۸ قانون تجارت و به استناد تبصره ماده ۲۹ اساسنامه این شرکت ، بدینوسیله از تمامی سهامداران شرکت که داوطلب عضویت در دوره آتی هیئت مدیره این شرکت می باشند دعوت می شود از تاریخ انتشار این آگهی اعلام داوطلبی خود را همراه با تاییدیه کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام این شرکت برای اعلام به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی و احراز صلاحیت حرفه ای آنها به دبیرخانه شرکت بیمه حکمت صبا به آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، خیابان راشل کوری ، پلاک۶ ، طبقه همکف، دبیرخانه با کدپستی ۱۵۱۴۹۳۵۵۹۹ ارسال نمایند.

 

مدیرعامل شرکت بیمه حکمت صبا (سهامی عام)