۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | 19:08
کد خبر : 42969

بیمه نامه شخص ثالث با ارائه گواهینامه معتبر ارائه می شود

از ابتدای اسفندماه سال جاری ارائه گواهینامه معتبر و متناسب با وسیله نقلیه برای صدور بیمه نامه شخص ثالث الزامی است.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا و پیرو بخشنامه بیمه مرکزی ج.ا.ا، بیمه نامه شخص ثالث، فقط به نام کسی صادر خواهد شد که دارای گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با وسیله نقلیه باشد و ارائه گواهینامه رانندگان وسیله نقلیه مورد بیمه و کارت خودرو برای صدور بیمه نامه الزامی است.

این گزارش می افزاید: کلیه بیمه گذاران برای صدور بیمه نامه شخص ثالث حتما گواهینامه خود و افرادی که احتمال دارد با اتومبیل مورد نظر رانندگی کنند را ارائه دهند و از نماینده بیمه بخواهند تا دیگر افراد مورد نظر بیمه گذار را نیز به عنوان راننده ثبت کند.

براساس این گزارش، راننده وسیله نقلیه می تواند فردی غیر از بیمه گذار و یا مالک وسیله نقلیه باشد و عدم انطباق مشخصات راننده و بیمه گذار به هیچ عنوان مانع صدور بیمه نامه نخواهد بود وخسارت زیاندیده مطابق مقررات قانونی و کمافی السابق رسیدگی و پرداخت خواهد شد.