۱۰ دی ۱۳۹۹ | 18:59
کد خبر : 35222

برای نخستین بار در بیمه نوین

پرتفوی ۹ ماهه نخست سال جاری از هزار میلیارد تومان عبور کرد

طبق گزارش منتشر شده، شرکت بیمه نوین طی ۹ ماهه نخست سال جاری مبلغ ۱۰.۷۴۴.۸۷۴ میلیون ریال حق بیمه صادر کرد و با عبور از پرتفوی هزار میلیارد تومانی، از فروش کل سال ۹۸نیز فراتر رفت.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی و بین الملل بیمه نوین، این شرکت موفق شد تا با ایجاد ترکیب پرتفوی مناسب و پیاده سازی  مدیریت ریسک، در ۹ ماهه نخست سال جاری بیمه، به رشد ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دست یابد.

بر این اساس، شرکت بیمه نوین در ۹ ماه ابتدای امسال ۱۰.۷۴۴.۸۷۴میلیون ریال حق بیمه صادر کرد که این رقم از فروش کل سال ۹۸ که رقم ۹.۸۹۴.۹۸۷ میلیون ریال بود، فراتر رفت.

همچنین بیمه نوین با صدور۱.۳۱۵.۶۳۴ میلیون ریال حق بیمه در ماه آذر سال جاری نسبت به آذر ماه سال گذشته با صدور  ۹۰۰.۴۵۳ میلیون ریال حق بیمه، از رشدی ۴۶ درصدی برخوردار بوده است.

همچنین آمار حاکی از آن است که نسبت خسارت بیمه نوین طی ۹ ماه  نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ ، با کاهشی ۸ درصدی رو به رو بوده و بدین ترتیب نسبت خسارت از ۵۱ درصد در پایان آذرماه ۹۸ به ۴۳ درصد در پایان آذرماه امسال رسیده است.

شایان ذکر است از بخش های قابل توجه در رشد پرتفوی بیمه نوین، در بیمه های عمر و سرمایه گذاری رخ داده است به طوری که این شرکت در۹ ماه ابتدای سال جاری ۲۴ درصد رشد در حق بیمه این رشته بیمه ای را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دست آورده است.

آمار و عملکرد منتشره بیمه نوین در ۹ ماه نخست امسال نشان از کنترل مطلوب نسبت خسارت، تنوع در پرتفوی و توزیع متعادل ریسک بین رشته های مختلف بیمه ای دارد.