۰۸ دی ۱۳۹۹ | 19:14
کد خبر : 34885

رقصی چنین میانه میدان، درپست بندر عباس

یادداشت وارده/رامین امینی زارع،پژوهشگر ارتباطات وروابط عمومی

این روزها فایل رقص منسوب به مدیرروابط عمومی اداره کل پست استان هرمزگان،در فضای سایبریاهوشمند ( که تعبیر درست تری از عبارت فضای مجازیست واین روزها تاثیری هم پایه فضای واقعی دارد)دست به دست می شود و واکنش های گوناگونی را درپی داشته است.

این نوشتار قضاوتی ندارد وصرفا درحد یک گزارش ازبرخی نقل قول هاست.نخست بامراجعه به دانشنامه واژه رقص راجستجو کردم،در دانشنامه چنین آمده است:

رقص کنشی است انسانی بر مبنای حس و حرکت جهت ابراز حس پرشور و فزاینده برای دنیای پیرامون که بیان‌کننده یک حالت، تجربه یا درک باشد. رقص می‌تواند در یک محیط اجرایی، روحانی یا اجتماعی اجرا شود.

رقص یکی از رشته‌های هنرهای نمایشی و از هنرهای هفتگانه به‌شمار می‌آید که متشکل از مجموعه حرکات هدفمند انسانیست. این حرکات ارزش و معنای سمبولیک و زیبایی‌شناسانه‌ای دارند که به وسیله کنشگران و تماشاگران به عنوان پدیده‌ای به نام رقص در یک فرهنگ خاص شناخته شده‌است. رقص را می‌توان بر مبنای سبک رقص‌پردازی، زبان حرکتی رقصنده، یا پیشینهٔ تاریخی و مکانی‌اش به انواع مختلف دسته‌بندی کرد و شرح داد. رقص یک وام‌ واژه از زبان عربی است که ریشه در زبان فارسی دارد. وَشت یا فَرخه واژه پارسی آن است. در زبان پهلوی به آن پای واژیک و در فارسی دری پای بازی نام داشته.

رقص وطرب این مدیرروابط عمومی که وظیفه بسیار خطیر ایجادوتوسعه ارتباطات وبه سخنی دیگراداره وجه ارتباطی مدیرکل پست رادراستان برعهده داشته است،ازسوی افراد مختلف،واکنش های گوناگونی داشته است،نخستین برداشت ازسوی شرکت ملی پست، مبنی براین بوده است که ایشان ،رفتاری خلاف عرف اداری داشته وبه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده است.برخی نیزاین رفتار را نادرست دانسته وبرخوردی شدید تر را باوی خواستار شده اند وحتی ازاستاندارهرمزگان این مطالبه رادرخواست کرده اند.امادر فضای شبکه های اجتماعی دنیایی متفاوت از جهان رسانه های رسمی موج می زند.به عنوان مثال دراینستاگرام که یک شبکه اجتماعی هم‌رسانی عکس و ویدئو است و کوین سیستروم و مایک کرایگر آن را بنیان نهادند و هم‌اکنون شرکت فیس‌بوک مالکیت آن را برعهده دارد-جالب این که این نرم‌افزار این امکان را به کاربران خود می‌دهد که عکس‌ها و ویدئوهای خود را در دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر، تامبلر و فلیکر همرسانی کنند-محتوای دیگری در جریان است درفضای این نرم افزار که درشمار نرم افزار های نخست جهان در دهه اخیر به شمار می رود،شماری این حرکت رازشت شمرده،برخی دیگر آن را درجای دیگر درست ولی خلاف عرف اداری درزمان ساعت اداری دانسته اند اما درکناراین نوشته ها وگفته ها بسیاری اورا تحسین نموده اند وابراز نگرانی از اخراج ونان اونموده اند.

شماری این حرکت نامعمول وکم پیشینه راامری بی اهمیت وعده ای هنجار شکنی دانسته اند.

نگارنده همان طورکه وعده کرده بود قضاوتی ندارد وچون مرید سعدیست،بیتی از سعدی راکه درذیل واژه رقص در لغتنامه دهخداآمده است،می آوردکه می گوید:رقص درختان ؛ کنایه از جنبیدن شاخ و برگ درختان به روز باد، لیکن متعارف رقص صنوبر است .

بیا صوفی ببین وجد گل و رقص درختان را

برآ از خرقه ٔ سالوس زاهد فصل باغ آمد