۰۸ اسفند ۱۳۹۸ | 15:36
کد خبر : 2940

طرح مهر آتیه نوین تضمین آسایش فردا

ترس از آینده و رویدادهای پیش رو یکی از مشغله های همیشگی هر کدام از ما بوده است. روزانه افراد زیادی در فراغ اطمینان از آسودگی زندگی فردا، گاه به دنبال راهی میگردند که حداقل کمی از لغزش آسایش آینده خود و خانواده خویش را کاهش دهد. بی تردید تصور و برنامه ریزی برای آینده مبتنی بر داشته های شخصی موج آرامش را به ساحل زندگی باز خواهد گرداند. شاید این مهم امکان نیابد مگر با دریافت و انتخاب راهی برای نزدیک شدن به همه تصورات ذهنی که بخشی از آسایش و خوشبختی را در خود ذخیره کره است.
بانک قرض الحسنه مهرایران در کنار همه طرح ها و برنامه های اقتصادی، هیچگاه از ورود در طرح های آینده نگر و عام المنفعه خودداری نکرده است و پیوسته خود را ملزم به ارایه طرح هایی با شاخصه های تسهیلاتی و خدمات به عموم مردم کرده است. «طرح مهر آتیه نوین» در همین راستا است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران، ارائه خدمات طرح مهر آتیه نوین را بر مبنای زمان حال و آینده با الویت بندی ایجاد اشتغال و ارزش آفرینی در راستای تامین آتیه افراد قرار داده است. در این طرح متقاضیان می توانند با واریز مستمر مبلغی بصورت ماهانه یا سالانه، نسبت به افزایش امتیاز میانگین خود در میان مدت و بلندمدت اقدام نمایند. هر خانوار بنا به ظرفیت و توان اقتصادی خویش می تواند متناسب با چشم انداز مشخص برای خود و فرزندان خویش آیندهای مناسب را امیدوار باشد.
فرد متقاضی ابتدا می بایست حساب پس انداز ویژه در طرح مهر آتیه نوین را در بانک قرض الحسنه مهر ایران برای خود و یا اشخاص مورد نظر افتتاح کند. سپس با واریز مبالغ مستمر ماهانه یا سالانه بصورت مبلغ ثابت در طول کل دوره یا با افزایش سالانه مبلغ حسب انتخاب خود آن را وارد جریان اندوخته مالی خود می کند. با توجه به اینکه حداکثر مدت اکتساب میانگین قابل انتخاب از سوی مشتری۱۰ سال است و امکان برخورداری از تسهیلات با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه حسب انتخاب مشتری است. مواعد بهره مندی از تسهیلات پایان سال سوم، ششم و دهم با نرخ کارمزد تسهیلات چهار درصد به ازای مانده هر سال محاسبه می شود. طرح مهرآتیه نوین، به صورت تلفیقی ازطرح های پیوند مهر ۱ و ۲، در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی و با قابلیت انتقال مشتری از طرح اول به طرح دوم است. بانک قرض الحسنه مهر ایران مخاطب و منظور طرح مهر آتیه نوین را معطوف به چند دسته کرده است. بخش اول طرح مهر آتیه نوین شامل والدینی می شود که هراسان از آینده ناپیدای فرزند خویش بی وقفه در اندیشه و تکاپوی یافتن راه های خوشبختی آن ها هستند.
بخش دوم طرح مهر آتیه نوین شامل افرادی می شود که هم اکنون در حال تحصیل بوده و بنا به شرایط و تغییرات زندگی قصد دارند در آینده به واسطه اندوخته خود اقدامی در جهت راه اندازی کسب و کاری صورت دهند. اما بخش سوم معطوف به کارمندان سازمان ها و شرکت هایی می شود که قصد برنامه ریزی و تأمین آتی هزینه ها و مخارج آتیه خود و خانواده خویش را به موجب یک پس انداز با انگیزه دارند. در این بین اشتغال و کسب درآمد یکی از مهمترین گزینه های پیش روی طرح مهر آتیه نوین است. با نگاهی به نحوه هدف گذاری طرح مهر آتیه نوین درمی یابیم که این طرح در واقع تنها سه بخش را تحت پوشش قرار نمی دهد بلکه هر کس که آینده و روند زندگی و کیفیت آن برای وی مهم و قابل تامل باشد می بایست به چنین طرحی به عنوان راهی برای تضمین آینده نگاه کند.

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ