۱۴ مهر ۱۳۹۹ | 19:22
کد خبر : 25201

تسویه مطالبات فروردین و اردیبهشت و پرداخت علی الحساب خردادماه سال جاری موسسات دولتی دانشگاهی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، از تسویه مطالبات فروردین و اردیبهشت سال جاری موسسات دولتی دانشگاهی و پرداخت علی الحساب خردادماه درسال 99 خبرداد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از آی هینا، محمد مهدی ناصحی درخصوص آخرین وضعیت پرداختی مطالبات سال ۹۸ مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد گفت: مطالبات موسسات دولتی دانشگاهی تا آذرماه تسویه و علی الحساب دی ماه نیز پرداخت شده است، بنابراین مانده مطالبات سازمان در این بخش حدود ۲.۵ ماه است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، با بیان اینکه مطالبات سال ۹۸ سطح یک روستاییان از محل اعتبارات صندوق سازمان تسویه شده و یک‌ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز معادل اعتبارات اختصاص یافته از وزارت بهداشت پرداخت شده است افزود: مطالبات موسسات غیراز دولتی دانشگاهی شامل موسسات خیریه، خصوصی، غیردولتی و…. در داروخانه ها و بیمارستان ها به میزان ۱۱ ماه پرداخت شده و مطالبات سایر موسسات شامل مطب ها، موسسات پاراکلینیک ، پرتو پزشکی و ….و نیز مطالبات پزشکان خانواده شهری تسویه شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، با اشاره به پرداخت مطالبات سال ۹۹ توسط بیمه سلامت گفت: مطالبات موسسات دولتی دانشگاهی برای فروردین و اردیبهشت ماه تسویه و علی الحساب خردادماه نیز پرداخت شده است، همچنین علی الحساب مطالبات سطح یک روستاییان از محل اعتبارات صندوق سازمان تاشهریورماه  و از محل یک‌ درصد مالیات بر ارزش افزوده معادل اعتبارات اختصاص یافته از وزارت بهداشت پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه مطالبات موسسات غیرازدولتی دانشگاهی برای داروخانه ، بیمارستان ها و سایر تا تیرماه پرداخت شده است و علی الحساب  پزشک خانواده شهری تا مردادماه پرداخت شده و بزودی علی الحساب تا شهریورماه نیز پرداخت می شود.

ناصحی افزود: مطالبات درحوزه  نسخه الکترونیک نیز به میزان ۹۰ درصد علی الحساب مردادماه پرداخت شده و پرداخت علی الحساب شهریورماه نیز در دستور کار سازمان قراردارد.

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ