۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | 19:30
کد خبر : 23297

پیگیری مباحث شرکتهای بیمه در مناطق آزاد توسط سندیکای بیمه گران ایران

دکتر سیدمحمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با هدف پیگیری مباحث شرکتهای بیمه در مناطق آزاد و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت شرکتهای بیمه در این مناطق با مهندس محسن نریمان مدیرعامل منطقه آزاد ارس دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش برداشت روز به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در ادامه پیگیریهای دبیرکل سندیکا جهت بهبود شرایط فعالیت شرکتهای بیمه در مناطق آزاد؛ وی به اتفاق دکتر اکرامی مدیرعامل بیمه امید، دکتر محمدی مدیر عامل بیمه ایران معین و دهگاهی معاون سندیکا با مهندس نریمان مدیرعامل منطقه آزاد ارس دیدار و گفت و گو کردند.

در این دیدار دکتر کریمی با اشاره به نقش مهم مناطق آزاد و ویژه تجاری در توسعه اقتصادی کشور خواستار تسهیل و حمایت های لازم جهت فعالیت های شرکت بیمه در این مناطق جهت ایفای نقش حمایتی خود شد.

مهندس نریمان نیز با تاکید بر لزوم حضور بیشتر شرکتهای بیمه در مناطق آزاد تجاری، بر آمادگی منطقه آزاد تجاری ارس برای تسهیل مقررات مربوطه جهت فعالیت شرکتهای عضو سندیکای بیمه گران ایران در این منطقه تاکید کرد.

گفتنی است در این دیدار جهت ایجاد زمینه های لازم برای فعالیت گسترده شرکتهای بیمه در مناطق آزاد و حذف رویه های غیرضرور کسب و کار تفاهماتی صورت گرفت.

 

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ