۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | 19:27
کد خبر : 23276

مهر تایید سازمان برنامه و بودجه کشور بر مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بیمه ایران‌

مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد شرکت سهامی بیمه ایران به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور رسید.

به گزارش برداشت روز، بر اساس اعلام مدیریت برنامه ریزی و بودجه بیمه ایران، مدل «بودجه ریزی بر مبنای عملکرد» این شرکت، با تلاش و کوشش مدیران و کارشناسان شرکت سهامی بیمه ایران و ‌همکاری دانشگاه تربیت مدرس طراحی و در چهار شعبه ‌منتخب پیاده سازی شد.

نتایج مدل اجرائی شامل «تفاهم‌نامه بودجه ریزی بر مبنای ‌عملکرد در چهار شعبه منتخب» در جلسه ای با حضور خانم دکتر خانلو، رئیس امور پایش تعهدات ‌دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور و دکتر اسماعیلی، معاون برنامه ریزی و نوآوری بیمه ‌ایران ارائه و مورد تأئید سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.‌

شرکت بیمه ایران در نظر دارد مدل طراحی شده بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را در تمامی شعب و ستاد ‌مرکزی شرکت سهامی بیمه ایران پیاده سازی و اجرا کند.

 

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ