۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | 19:45
کد خبر : 22814

فرماندار شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی: بیمه سلامت دستگاهی شاخص در ارایه خدمات الکترونیکی است

فرماندار شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی، سازمان بیمه سلامت را به عنوان دستگاهی شاخص درارایه خدمات الکترونیکی به بیمه شدگان عنوان کرد.

به گزارش برداشت روز به نقل از آی هینا؛ ابوالفضل حکیم پور گفت: از سال گذشته و با شروع طرح های الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران همچون استحقاق سنجی الکترونیک، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک سطح رضایت مردم از عملکرد سازمان بیمه سلامت ایران افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: شاخص افزایش رضایت مندی مردم به ویژه در دوران شیوع بیماری کرونا بسیار قابل ملاحظه بود، چرا که در اوایل شیوع بیماری مردم بدون مراجعه به دفاتر پیشخوان و دریافت دفترچه جدید به مراکز درمانی مراجعه داشتند و بدون هیچ مساله ای خدمات مورد نظرشان را دریافت کردند.

فرماندارشهرستان فیروزه استان خراسان رضوی تصریح کرد: چنانچه بخواهیم دستگاه شاخصی را در حوزه استقرار دولت الکترونیک و استفاده بهینه از فضای الکترونیکی در بین دستگاههای اجرایی کشور مثال بزنیم، بدون شک سازمان بیمه سلامت ایران جزء یکی از این دستگاه ها خواهد بود که توانست بدین ترتیب خدمات به بیمه شدگان را بخصوص در دوران شیوع کرونا ارائه کند.