۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | 19:40
کد خبر : 22796

برگزاری نمایشگاه ها برای بقای صنعت ضروری است

سرقینی با اشاره به اینکه در شرایط سخت فعلی، برپایی نمایشگاه بیانگر تداوم حیات صنایع است، گفت: نمایشگاه ویترینی از توانمندی و بقای صنایع مختلف در کشور است.

به گزارش برداشت روز، جعفر سرقینی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اهمیت نمایشگاه های تخصصی در ایجاد رونق در کسب و کار در شرایط فعلی گفت: نمایشگاه ها در حالی برگزار می شوند که تمام پروتکل های بهداشتی در آن ها رعایت شده و وزارت بهداشت نیز مجوز برگزاری در این شرایط را صادر کرده است. وی با بیان این که بازدید از این نمایشگاه ها فقط برای متخصصین است، افزود: عموم مردم به صورت مجازی از این نمایشگاه ها بازدید می کنند. سرقینی در خصوص ضرورت برگزاری نمایشگاه ها با این شرایط، تصریح کرد: به منظور نشان دادن بقا و توانمندی های هر کدام از صنایع برپایی نمایشگاههای تخصصی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. روابط عمومی نمایشگاه بین‌المللی

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ