۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | 20:10
کد خبر : 22668

انتخاب اعضای کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران ایران

سید محمد آسوده، دکتر محمد رضایی و دکتر علی جباری با رای اعضای شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران بعنوان اعضای کمیته انضباطی سندیکا انتخاب شدند.

به گزارش برداشت روز به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، با ابلاغ دستورالعمل اجرای تبصره یک ماده ۱۲ اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران ایران از سوی بیمه مرکزی، سه نفر عضو انتخابی کمیته هفت نفره انضباطی سندیکا نیز با رای اعضای شورای عمومی مشخص شدند.

بر اساس این گزارش آقایان آسوده، رضایی و جباری با نظر شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران بعنوان اعضای کمیته انضباطی سندیکا انتخاب شدند.

گفتنی است بر اساس تبصره یک ماده ۱۲ اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران نحوه رسیدگی به تخلفات و اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات انضباطی به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، توسط سندیکا تهیه و به تایید بیمه مرکزی می رسد.

در بخشی از این دستورالعمل که به تایید بیمه مرکزی رسیده، تشکیل یک کمیته هفت نفره جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص تخلفات اعلام شده در خصوص هر یک اعضا پیش بینی شده است. دبیرکل و روسای کمیسیون های فنی، مالی و حقوقی و سه نفر به انتخاب شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، اعضای این کمیته هستند.

 

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ