۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | 19:00
کد خبر : 22392

ارزیابی مدل تعالی ۳۴۰۰۰ منابع انسانی در شرکت فولاد اکسین آغاز شد

امروز دوشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۹۹ طی مراسمی، افتتاحیه ارزیابی مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی با حضور مدیران ارشد، معاونین و تیم ارزیابی دانشگاه تهران در محل سالن جلسات مدیرعامل شرکت فولاد اکسین آغاز به کار نمود.

به گزارش برداشت روز،  در همین رابطه دکتر شمس نژاد سرارزیاب این مدل گفت، مهمترین مزیت رقابتی سازمان‌های پیشرو در دنیای امروز، توسعه و رشد شایستگی های سرمایه های انسانی سازمان ها می باشد که مدل ۳۴۰۰۰ به عنوان جامعترین مدل تخصصی بررسی و توسعه سطح بلوغ سیستم‌های منابع انسانی شرکت‌ها از سال ۱۳۹۵ در ایران در میان صنایع و سازمان‌های مختلف خصوصی و دولتی آغاز به کار نموده است.
همراستایی این مدل با مدلهای تعالی رایج و معتبر دنیا از قبیل EFQM :۲۰۲۰ و مدل‌های چارچوب فرآیندی مانند APQC از دیگر مزیت‌های این استاندارد میباشد که سرارزیاب این مدل به ذکر آنها پرداخت.
در ارزیابی دو روزه این استاندارد که وضعیت سطح بلوغ جاری فرآیندهای ۱۴ گانه منابع انسانی شرکت فولاد اکسین را مورد ارزیابی قرار می دهد، در کنار نتایج سنجش نگرش‌های ۱۲ گانه کارکنان، اسکن جامعی از وضع موجود و تحلیل شکاف حاصله با وضع مطلوب این استاندارد مورد سنجش و گزارش قرار خواهد گرفت.

روابط عمومی شرکت فولاد اکسین

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ