۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | 19:08
کد خبر : 21699

تصویب دستورالعمل مناقصات بیمه ای در هیئت رییسه سندیکای بیمه گران ایران

هیئت رییسه و شورای معاونان فنی سندیکای بیمه گران دستورالعمل مناقصات بیمه ای را تصویب کردند.

به گزارش برداشت روز، به نقل از سندیکای بیمه گران ایران، برای نخستین بار دستور العمل مناقصات بیمه ای پس از بررسی در جلسات مختلف سندیکا از جمله در هیات رییسه، کمیسیون فنی سندیکا و شورای معاونان فنی سندیکای بیمه گران ایران تصویب شد.

براساس این گزارش در سال های اخیر یکی از چالش های مهم صنعت بیمه، شیوه و چگونگی حضور شرکت های بیمه در مناقصات بیمه ای بیمه گذاران بزرگ و سازمان ها و مؤسسات مختلف در بخش های خصوصی و دولتی بوده است.

از یک سو تحمیل شرایط غیرفنی و زیانبار توسط برخی از این بیمه گذاران و از سوی دیگر ارائه شرایط غیرفنی و غیر حرفه ای و بعضاً خلاف اصول و مقررات و قوانین بیمه ای توسط معدودی از بیمه گران، سندیکای بیمه گران ایران را برآن داشت تا پس از انجام بررسی های لازم و بهره مندی از تجارب و تخصص خبرگان صنعت بیمه، اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل مناقصات بیمه ای نماید که امید می رود با اجرای آن شاهد خاتمه یکی از چالش های مهم صنعت بیمه باشیم.

براساس این دستورالعمل در خصوص قراردادهای بزرگ حوزه بیمه تکمیلی درمان تصریح شده است نرخ و شرایط این نوع مناقصه ها توسط کارگروه بیمه درمان سندیکای بیمه گران ایران تعیین و اعضاء مکلف به رعایت و اجرای آن می باشند.

همچنین شرکت های بیمه مجاز به پذیرش شرط حذف ماده (۱۰) قانون بیمه به جز در صورت تعیین ارزش توافقی و یا بر اساس کلوزهای معتبر بین المللی (با رعایت شرایط آن) نمی باشند.

در این دستورالعمل برای حل مشکل بدهکاران بزرگ صنعت بیمه نیز تدابیری اندیشده  شده است که به منظور جلوگیری از صدور بیمه نامه برای بیمه گذاران بزرگ بدهکار، شرکت های بیمه گر موظف (برنده مناقصه) به اخذ مفاصا حساب بیمه گذار از بیمه گر قبلی می باشند و صدور بیمه نامه برای بیمه گذاران دارای بدهی حق بیمه، مخصوصاً بیمه گذاران بزرگ خارج از ضوابط اعلامی بیمه مرکزی ج.ا.ا مجاز نمی باشد.

گفتنی است این دستورالعمل در جلسه آتی شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران به بحث و تبادل نظر  گذاشته خواهد شد و با  تصویب این شورا به اجرا درخواهد آمد.

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ