۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | 19:00
کد خبر : 21677

ارائه آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی

آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی از طریق تامین خوراک و انرژی به کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارائه شد.

به گزارش برداشت روز، وزارت اقتصاد در پیشنهاد ارائه شده عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و حل مشکلات پیش روی سازمان مذکور، یکی از مسایل و مشکلات این سازمان‌، تکالیف قانونی و معافیت‌های بیمه‌ای مقرر در قوانین بوده است، مواردی که ایجاد بدهی سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی را به همراه دارد.

بنابراین می بایست ضمن اصلاح این قوانین و مقررات و تعیین ساز و کار و تامین منابع مشخص به منظور پرداخت معافیت‌های بیمه‌ای، ساز و کار مناسبی برای پرداخت مطالبات این سازمان از دولت در نظر گرفته شود تا بخشی از مشکلات پیش‌روی این سازمان مرتفع گردد.

بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق تامین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان مذکور را تدوین و به هیات دولت ارائه نموده است.

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ