۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | 18:57
کد خبر : 21671

طرح جامع فولاد مبنایی برای تصمیم گیری صحیح در زنجیره فولاد

طرح جامع در واقع طرح بلند مدتی است که حاوی اطلاعات و آمار مشخص دقیقی است از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی که بصورت مشخص براساس پتانسیلهای بخش صنایع معدنی و طی سالها بررسی و تحقیق شکل گرفته.

طرح جامع در واقع طرح بلند مدتی است که حاوی اطلاعات و آمار مشخص دقیقی است از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی که بصورت مشخص براساس پتانسیلهای بخش صنایع معدنی و طی سالها بررسی و تحقیق شکل گرفته. این طرح یک سند بالادستی است که در آن نه تنها یک سری اهداف مشخص شده ، بلکه خط مشی دستیابی به آن اهداف نیز تعیین شده. تشخیص و ضرورت تدوین طرح جامع فولاد باتوجه به نیاز درست بوده اما اینکه نیاز سنجی و امکان سنجیها متناسب با پتانسیلهای اقتصادی و جغرافیایی بوده یا نه بحث دیگری است . درهرصورت طرح جامع فولاد در سال ۹۳ تدوین و اهداف مشخص درچارچوب این طرح مشخص شده . عملکردها نشان از دستیابی به برخی اهداف بوده اما بخشی نگری و عدم توجه برخی صنایع معدنی به ماموریتهای محوله باعث شده که تاحدودی طرح به اهداف مد نظر در آن سالها نرسد . شاید آن زمان عدم توازن در زنجیره فولاد و یا حتی عدم توجه به طرح جامع فولاد باعث شد تا این سند بالادستی که از اسناد مهمی می باشد، نتواند به همه اهداف خود برسد.

در طی دوسال اخیر با بهبود توازن در زنجیره فولاد و اجرای مناسبتر طرح جامع، دکتر غریب پور معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو بر اجرای صحیح طرح جامع فولاد تاکید و ورود معدنی ها به فولادسازی را ضروری ندانسته، بلکه پایش طرحهای جامع در حوزه صنایع معدنی و بخصوص فولاد را به عنوان یک ضرورت و استراتژی مد نظر قرار داد. حضور دکتر نادری در راس مجموعه فولاد ایران که در همان ابتدا نوید روزهای خوبی را برای اجرای مناسب و مفید طرحهای جامع و زنجیره فولاد می داد باعث شد که مجدداً طرح جامع فولاد و زنجیره فولاد با حضور کارشناسان خبره و مجموعه فولاد تکنیک طی جلسات متعدد بازنگری شود.

ایشان با درک این موضوع و درنظرگرفتن شرایط اقتصادی کشور و با شناخت از مزیت ها و ظرفیت های این صنعت و اینکه این سند درصورت اجرای صحیح می تواند بسیار مفید تر از آنچه که هست مؤثر تر واقع شود، دستور بازنگری طرح را داد. ایشان طرح جامع فولاد و زنجیره فولاد را در معرض دید کارشناس حوزه صنعت  قرارداد تا از ظرفیت تمامی بخش صنایع معدنی در بحث کارشناسی بهره ببرد.

نگاه مدیریت ارشد شرکت ملی فولاد ایران در بازنگری طرح جامع و زنجیره فولاد، توجه بیشتر به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، تنوع محصولات متناسب با نیاز روز و صنایع مرتبط و پایین دستی، استفاده از تکنولوژی ساخت داخل ( بومی سازی) ، روشهای تامین مالی نوین در زنجیره تامین فولاد، نیازسنجی و امکان سنجی دقیقتر بر مبنای پتانسیل و زیرساختهای موجود بادرنظر گرفتن مزیت های هر منطقه برای احداث مجموعه های جدید، شناسایی بازارهای هدف صادراتی و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در مناطق دارای پتانسیل و مهمتر از همه توسعه و فراهم نمودن زیر ساختها از جمله حمل و نقل و ….. بوده که خوشبختانه با کار کارشناسی در بازنگری طرح جامع مد نظر قرار گرفت. امید است که همکنون که این طرح بازنگری و در اختیار صنایع مرتبط با حوزه معدن قرار گرفته از طریق نظارت شرکت ملی فولاد ایران که دسترسی کامل به دیتا واطلاعات و شناخت کامل به زنجیره فولاد دارد به نحو احسن اجرا تا دچار بخش نگری نشود و تحقق اهداف طرح براساس افق ۱۴۰۴ به درستی انجام شود.

                                                              

    عنایت ا… نجیب زاده

  مشاور اقتصادی مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران