۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | 19:27
کد خبر : 21236

مدیریت کیفیت مواد اولیۀ فولاد مبارکه با اتخاذ فرایند جدید ارزیابی تولیدکنندگان

هم‌زمان با افزایش ظرفیت خطوط تولید در فولاد مبارکه نیاز به مواد اولیه (کنسانتره) افزایش یافته است. کنسانتره یکی از مواد ورودی این شرکت است که پارامترهای کیفی آن بر تولید محصول تأثیر مستقیم دارد؛ اما کیفیت مواد اولیه چگونه ارزیابی می‌شود؟ خبرنگار فولاد پاسخ این سؤال را از غفار دانشمند، کارشناس واحد کنترل کیفی، جویا شده است. در ادامه، پاسخ این کارشناس را پی می‌گیریم.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، طرح موضوع کنترل و  ارزیابی کیفیت مواد اولیۀ ورودی به فولاد مبارکه از کجا آغاز شد؟
فولاد مبارکه با رویکرد افزایش تولید کیفی و برای تأمین بیشتر کنسانترۀ ورودی به کارخانه، به سمت تأمین‌کنندگان جدید معادن گرایش یافت؛ در نتیجه حجم زیادی کنسانتره به کارخانۀ فولاد مبارکه وارد شد. در ابتدا به دلیل پایین بودن مشخصات کیفی کنسانتره‌های ورودی جدید، کیفیت محصول در ناحیۀ آهن‌سازی تحت تأثیر قرار گرفت.
چه اقداماتی در این زمینه انجام شد؟
بر اساس برنامۀ مدون و مشترک بین مدیریت‌های کنترل کیفی، آزمایشگاه، خرید و ناحیه آهن‌سازی،  از ابتدای سال ۱۳۹۹ به‌منظور تأمین پایدار کیفی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، کارگروهی جهت ارزیابی تأمین‌کنندگان تشکیل شد. در ادامه، کنترل کیفی ناحیۀ آهن‌سازی همگام با سایر قسمت‌های ذکرشده، ضمن بازدیدهای مستمر از این تأمین‌کنندگان، در جهت ایجاد ساختار کنترل کیفی و ارتقای کیفیت محصولات، ممیزی و مشاوره نمود و پس از تفهیم خواسته‌های کیفی به آن‌ها، توانمندی و شایستگی این معادن و واحدهای تولیدی را مورد ارزیابی قرار داد.
این اقدامات چه نتایجی در بر داشت؟
نتیجۀ این فعالیت‌ها منجر به ایجاد برنامۀ نرم‌افزاری کیفیت گردید؛ این نرم‌افزار با استفاده از کلیۀ اطلاعات پارامترهای کیفی موردنظر کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، نمرۀ کیفیت را محاسبه می‌کند. برای به دست آوردن این نمرۀ کیفیت، کنترل کیفی ناحیۀ آهن‌سازی همراه با  کارگروه بازدیدکننده از معدن یا کارخانۀ تأمین‌کننده، تمام قسمت‌های موردنظر تولید را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و دیدگاه‌های فنی و راهکارهای تخصصی را در جلسه‌ای با مدیریت آن واحد در میان می‌گذارد. در پایان کنترل کیفی آهن‌سازی از محصول تولیدی واحد نمونه‌گیری می‌کند و این نمونه در آزمایشگاه فولاد آنالیز می‌گردد. نتایج هر یک از پارامترهای کیفی این نمونه با استفاده از نرم‌افزار، تبدیل به نمره یا عدد برای آن پارامتر می‌گردد. حاصل جمع این اعداد مشخص می‌کند واحد تولیدی از لحاظ کیفیت در چه جایگاهی نسبت به دیگر تأمین‌کنندگان قرار  دارد.
در مجموع با این روش، کنترل کیفی فولاد مبارکه جایگاه کیفی تولیدکنندگان را به دست می‌آورد. تمام تأمین‌کنندگان با یک روش بررسی می‌شوند و کار بر مبنای یک فرایند انجام می‌گیرد. با انجام این ارزیابی واحدهای تأمین‌کننده در مسیر ارتقای کیفیت قرار می‌گیرند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد میزان گوگرد موجود در مواد اولیۀ ارسالی از یکی از معادن در مردادماه نسبت به ماه قبل به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ