۰۵ شهریور ۱۳۹۹ | 18:25
کد خبر : 20505

تقدیر شورای پول و اعتبار از حمایت‌ها وتدابیر راهگشای مقام معظم رهبری

اعضای شورای پول و اعتبار از حمایت‌های مقام معظم رهبری،تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده وحمایت‌ها وتدابیر راهگشای ایشان را پشتوانه‌ ارزشمندی در پیشبرد وتوفیق اجرای سیاست‌های پولی بانک دانستند.

به گزارش برداشت روز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ‌همچنین در نشست دیروز شورای پول و اعتبار، دکتر عبدالناصر همتی گزارشی در خصوص تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ ارایه کرد. در این گزارش آمده است:

رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲درصد است که باتوجه به تحولات سال‌ جاری همچون تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا، رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.

با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال ۹۸، حدوداً ‌چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده ۷.۵واحد رسیده است. این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است.

از ابتدای سال‌جاری حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است.

استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک‌ها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در زمینه رویه‌های سیاستگذاری و مدیریت پولی بوده است.

اقدامات انجام گرفته نظیر تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهیبانک‌ها به بانک‌مرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه سال جاری، منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم خواهد شد.

با توجه به افزایش عرضه ارز در بازار نیما، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم.

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ