۰۴ شهریور ۱۳۹۹ | 19:49
کد خبر : 20393

۳۹ هزار بستری بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن بیش از 43 میلیون نفر از جمعیت کشور و با همه‌گیری ویروس کرونا طی ماه‌های اخیر، اقدامات زیادی را برای کنترل شیوع این بیماری به اجرا گذارده است که در این گزارش به مهمترین آنها اشاره شده است.

به گزارش برداشت روز، ابوالفضل آفریده مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی در خصوص اهم اقدامات و دستاوردهای بخش درمان سازمان برای مدیریت بحران و مقابله با اپیدمی کرونا می گوید: تشکیل ستاد مدیریت بحران در معاونت درمان، تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز مدیریت های درمان برای پیشگیری، اعطای مجوز موقت به کارگیری و تامین نیروی انسانی جایگزین، تامین تنخواه مورد نیاز مدیریت های درمان برای تامین نیازهای ضروری، پرداخت مزایای انگیزشی به پزشکان و کارکنان، اختصاص مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید اقلام مصرفی و غیرمصرفی پزشکی، استفاده از ظرفیت نیروهای بازنشسته بخش درمان کشور به صورت قراردادی و جبران خدمات پزشکان همکار شاغل در بیمارستان های ملکی سازمان از مهمترین اقدامات حوزه درمان تامین اجتماعی بوده است.

وی اضافه می کند: ترک تشریفات برای خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز واحدهای اجرایی، همراهی با نظام سلامت و مدیریت بحران کشور در پذیرش بیماران کرونایی و غیرکرونایی و ارائه خدمات با تعرفه دولتی و تخصیص تا سقف مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای بیمارستان میلاد نیز از دیگر اقدامات مهم این بخش بوده است.

به گفته آفریده، سازمان تامین اجتماعی در راستای ایجاد و ارتقاء هماهنگی، تدارک منابع و توسعه ظرفیت های ارائه خدمت، کاهش مواجهه و احتمال سرایت بیماری و ارتقاء رضایت مندی بیمه شدگان، اقدامات مهم و قابل توجهی انجام داده است.

بیش از ۳۹ هزار بستری در بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی:

آفریده اقدام بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی در بستری و خدمت رسانی به بیماران مبتلا به ویروس کرونا تا ۲۷مرداد ۹۹ را به شرح زیر عنوان می کند:
تعداد بستری شدگان کل: ۳۹۶۷۳
تعداد مثبت کل: ۱۰۹۵۰ (۳۶/۳۴درصد)
بستری فعلی: ۱۲۹۸ (۲/۳درصد)
ترخیص شده کل: ۳۴۳۰۲ (۴۶/۸۴درصد)
فوتی کل: ۴۰۷۳ (۲/۱۰درصد)

وی می گوید: ظرفیت های ارائه خدمات در مراکز درمانی ملکی نیز در قالب افتتاح مراکز درمانی سرپایی، افتتاح سایر پروژه های توسعه، بازسازی، ارتقاء مراکز درمانی، ارتقاء شیفت مراکز درمانی سرپایی و تشکیل کمیته های فنی و بازرگانی کارگروه تجهیزات پزشکی، توسعه یافته است.

آفریده به تدوین استانداردهای فضای فیزیکی انبارهای دارو و تجهیزات پزشکی، اجرای برنامه پیشگیری از حریق در بیمارستان ها، بهسازی واحدهای لندری بیمارستانها، اصلاح و بهسازی سیستم تهویه اتاق های عمل، اجرای برنامه ارتقای سلامت محیط کار کارکنان سازمان، تدوین و اعلام استانداردهای پست پارتوم و همکاری با کمیته مکسا وزارت بهداشت به منظور یکسان سازی کدینگ تجهیزات پزشکی در کشور به عنوان مهمترین اقدامات سازمان تامین اجتماعی در راستای افزایش کیفیت مراکز درمانی ملکی اشاره می کند.

وی می افزاید: در راستای افزایش کارایی مراکز درمانی ملکی، ارتقاء بهره وری و تعامل با ذینفعان سازمان نیز اقدامات گسترده ای انجام شده است.

راهبردهای معاونت درمان:
مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، مشارکت در تدوین راهنماهای بالینی و پیاده سازی آنها در مراکز درمانی تابعه و موسسات طرف قرارداد، برقراری عدالت در دسترسی بیمه شدگان تامین اجتماعی به خدمات مورد نیاز، سطح بندی مراکز، خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی پیشرفته، استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهره وری در بیمارستان های تابعه، توسعه فن آوری اطلاعات در راستای استقرار کامل سلامت الکترونیک، تدوین و اجرای ضابطه مدیریت تعارض منافع در بخش درمان، بازنگری ماموریت اصلی شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی و بازنگری نظام جبران خدمت کارکنان بخش درمان سازمان را از مهمترین راهبردهای معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی عنوان می کند.
وی به برنامه های معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی طی سال گذشته به شرح زیر اشاره کرد:
ارتقای خدمات هتلینگ، تاسیسات و ساختمان
ارتقای دستگاه های رادیوگرافی آنالوگ به دیجیتال
تامین تجهیزات High Tech مطابق سطح بندی
تداوم استقرار استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان های تابعه سازمان
ارتقای سلامت غذایی (با ایمن سازی فضای فیزیکی/ تجهیزاتی/ فرآیندی) در تعدادی از مراکز درمانی
ارتقای سلامت محیط کار کارکنان سازمان
ساماندهی و بهسازی واحد لندری بیمارستان های ملکی
بهسازی ناوگان حمل و نقل بیمار (آمبولانس)
بهسازی و اصلاح سیستم تهویه اتاق عمل در بیمارستان های ملکی
تداوم استقرار برنامه نظام ارجاع داخلی و تشکیل پرونده مزمن
استانداردسازی فضای فیزیکی بلوک های زایمان در بیمارستان های منتخب
تداوم استقرار نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی در مراکز بستری تابعه سازمان
استانداردسازی فضای فیزیکی واحد استریل مرکزی CSSD در بیمارستان های منتخب
تدوین و پیاده سازی اصول ایمنی و حفاظت در واحدهای MRI مراکز درمانی سازمان
ساماندهی مراقبت های سلامت سالمندان تحت پوشش
کنترل مکانیزه و صحت سنجی ارائه خدمات با پیامک
نظارت مکانیزه توسط ناظرین بیمارستانی
تایید اینترنتی نسخ رادیوتراپی به تفکیک جلسات
پرداخت برخط به داروخانه های همکار در تولید نسخه الکترونیک
فراهم کردن زیر ساخت لازم برای خرید راهبردی خدمات درمانی
بهسازی تجهیزات واحد CSSD
پیشگیری از حریق در مراکز درمانی بستری
استقرار استاندارد ۱۷۰۴۳ در آزمایشگاه رفرانس
تدوین معیارهای مرجع رادیولوژی تشخیصی درمانی
تامین دسترسی عادلانه بیمه شدگان به خدمات تشخیصی و درمانی طبق سطح بندی خدمات درمانی مصوب از طریق توسعه مراکز ملکی، تعدیل نحوه مشارکت مالی و پیش خرید در قبال توسعه مراکز و خدمات درمانی غیر ملکی طرف قرارداد
تکمیل، ساخت، مقاوم سازی مراکز درمانی

پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه درمان در سال گذشته:

شهرام غفاری مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز با اشاره به گزارش پرداخت اداره کل درمان غیر مستقیم به موسسات طرف قرارداد و دانشگاهی و غیردانشگاهی از سال های ۹۲ لغایت ۹۸، می گوید: حوزه درمان تامین اجتماعی با وجود همه تنگناهای اقتصادی و بحران شیوع کرونا توانست مطالبات خود را به طرف‌های قرارداد پرداخت کند به نحوی که سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان به طرف‌های قرارداد پرداخت کرده است و از این میزان ۱۷ هزار میلیارد تومان در درمان غیرمستقیم بوده است.

وی از استقرار و تعمیم کشوری نسخه الکترونیک به تمامی مراکز طرف قرارداد، پرداخت برخط به داروخانه های شرکت کننده در طرح نسخه الکترونیک، فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای خرید خدمات راهبردی خدمات درمانی، استقرار سامانه پذیرش و پردازش الکترونیک اسناد بستری، به روز رسانی بانک قواعد بیمه ای برای استفاده در سامانه پذیرش و پردازش الکترونیک اسناد بستری، تشکیل پرونده الکترونیک موسسات طرف قرارداد، اولویت بندی استانداردها و راهنماهای بالینی برای   تدوین شیوه اجرایی، ساماندهی و برقراری عدالت در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد و بررسی چالش های فی مابین سازمان تامین اجتماعی با سایر سازمان های بیمه گر و انجمن ها به عنوان دیگر برنامه های عملیاتی اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد.

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ