۰۲ شهریور ۱۳۹۹ | 20:41
کد خبر : 20116

شرایط استفاده از خدمات بیمه ای سرپایی برای بیمه شدگان روستایی

فرزین، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، شرایط استفاده از خدمات بیمه‌ای سرپایی پزشک عمومی برای بیمه شدگان روستایی را تشریح کرد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از صدا وسیما، کوروش فرزین گفت: اجرای این قانون به قوت خود باقی است، اگر پدر و مادری قبل از تولد کودک دارای پوشش بیمه‌ای باشند و کودک در بدو تولد تا یک ماه اول نیاز به خدمات بستری پیدا کند؛ می‌تواند از دفترچه مادر استفاده کند، اما برای خدمات سرپایی بدون شک باید دفترچه بیمه دریافت کند و آن نیز باید هم آهنگ با صندوق بیمه‌ای پدر و مادر باشد.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت افزود: حتی در آیین نامه اجرائی بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم در خصوص پوشش بیمه‌ای نیز قید شده که اگر فرد فاقد پوشش بیمه‌ای به صورت اورژانسی بستری شود، می‌تواند با پرداخت حق بیمه ۶ ماه دفترچه بیمه دریافت کرده و از خدمات بیمه‌ای برخوردار شود؛ منتها بر اساس زمان واریز حق بیمه دفترچه دریافت می‌کند، از این رو در این شرایط نیز کودک تازه متولد شده می‌تواند تا یک ماه از دفترچه مادر استفاده کند.

وی تأکید کرد: بیمه سلامت در خصوص جمعیت روستایی سرانه خدمات سطح یک را به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت کرده است، از این رو بیمه شده برای دریافت خدمات و معاینه توسط پزشک عمومی باید به پزشک خانواده مراجعه کند، ضمن اینکه مراکز معین نیز در دانشگاه‌ها تعریف شده است.

وی گفت:، اما اگر بیمه شده روستایی به اورژانس بیمارستان مراجعه کند؛ حتی بدون رعایت سیستم ارجاع در تمام بیمارستان‌های دانشگاهی طرف قرارداد بیمه سلامت در سطح کشور، یا بیمارستان‌های غیر دانشگاهی که با صندوق روستاییان قرارداد دارند، در صورت نیاز به خدماتی که ارائه آن‌ها منجر به تشکیل پرونده بستری یا بستری موقت گردد، هزینه خدمات ارائه شده طبق ضوابط در تعهد سازمان خواهد بود.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت افزود: روستاییان در اورژانس بیمارستان‌ها نمی‌توانند از خدمات معاینه پزشک عمومی به صورت بیمه‌ای استفاده کنند.

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ