۰۹ خرداد ۱۴۰۳ | 19:28
کد خبر : 168306

به دنبال نامه مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی؛

رئیس کل دادگستری استان کردستان درباره لزوم پوشش بیمه ای کلیه وسایل نقلیه دستور ویژه صادر کرد

رئیس کل دادگستری استان کردستان درباره اعمال نظارت و اتخاذ تدابیر نسبت به اجرای مفاد قانون بیمه شخص ثالث بالاخص پوشش بیمه ای کلیه وسایل نقلیه به دستگاههای ذیربط استان دستورویژه صادر کرد.

به گزارش برداشت روز،  سید حسین حسینی در نامه خود به سردار آزادی فرماده انتظامی استان کردستان و تصریح به تکالیف مقرر در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، بر ضرورت اعمال نظارت و اتخاذ تدابیر در جهت تحقق پوشش بیمه ای کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی در استان تاکید کرد.

به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، این نامه برای نظارت هر چه بیشتر بر اجرای مفاد قانون به دادستان مرکز و روسای حوزه های قضایی استان نیز ارسال شده است.

لزوم نظارت بر پوشش بیمه ای وسایل نقلیه ریلی، ممانعت از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث در مبادی مرزی، لزوم شناسایی، اعمال جریمه و توقیف وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه از طریق دوربین های نظارت ترافیکی، کنترل پوشش بیمه ای ناوگان حمل و نقل بار و مسافر و جلوگیری از ارائه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث در مراکز معاینه فنی، ستاد ترخیص و تعویض پلاک از مفاد نامه مدیرعامل صندوق تامین به رئیس کل دادگستری استان کردستان است.

تجارتخانه آراد برندینگ