۰۷ خرداد ۱۴۰۳ | 15:30
کد خبر : 167924

قیمت انواع موتور سیکلت در برندهای متنوع در ماه خرداد ۱۴۰۳

به گزارش سایت برداشت روز، قیمت انواع موتور سیکلت در برندهای متنوع در ماه خرداد 1403به شرح زیر میباشد:

قیمت موتور آپریلیا
مدل

سال

قیمت (تومان)

SR 160

۱۴۰۱

۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰

SXR 160

۱۴۰۲

۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰

قیمت موتور اس وای ام
مدل

سال

قیمت (تومان)

گلکسی CX 180

۱۴۰۲

۹۷،۰۰۰،۰۰۰

گلکسی J 200

۱۴۰۲

۱۴۲،۰۰۰،۰۰۰

گلکسی JT 200

۱۴۰۲

۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰

گلکسی JX 250

۱۴۰۲

۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰

گلکسی NA 180

۱۴۰۲

۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰

گلکسی NA 250

۱۴۰۲

۱۷۷،۰۰۰،۰۰۰

گلکسی OR 125

۱۴۰۲

۹۱،۰۰۰،۰۰۰

گلکسی SR 120

۱۴۰۲

۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

قیمت موتور ایران دوچرخ
مدل

سال

قیمت (تومان)

DS 200

۱۴۰۲

۹۲،۰۰۰،۰۰۰

KPT 200

۱۴۰۱

۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰

آوا ۱۵۰

۱۴۰۱

۷۶،۰۰۰،۰۰۰

ازما ۱۲۵

۱۴۰۱

۵۵،۰۰۰،۰۰۰

ازما ۱۵۰

۱۴۰۱

۵۸،۰۰۰،۰۰۰

ازما ۲۰۰

۱۴۰۱

۶۶،۰۰۰،۰۰۰

ایردوکو ۱۵۰

۱۴۰۱

۶۱،۰۰۰،۰۰۰

قیمت موتور باجاج
مدل

سال

قیمت (تومان)

اونجر ۲۲۰

۱۴۰‍۱

۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰

پالس NS 200

۱۴۰۲

۲۵۵،۰۰۰،۰۰۰

دومینار ۲۵۰

۱۴۰۲

۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

قیمت موتور بنلی
مدل

سال

قیمت (تومان)

TNT 150

۱۴۰۲

۱۱۳،۰۰۰،۰۰۰

TNT 180 S

۱۴۰۱

۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰

TN 249 S

۱۴۰۱

۲۵۵،۰۰۰،۰۰۰

TNT 25 N

۱۴۰۱

۱۲۸،۰۰۰،۰۰۰

TRK 249

۱۴۰۱

۲۱۸،۰۰۰،۰۰۰

VZ 125

۱۴۰۱

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پانارئا ۱۲۵

۱۴۰۱

۱۱۱،۰۰۰،۰۰۰

لئون چینو ۲۴۹

۱۴۰۱

۱۶۸،۰۰۰،۰۰۰

قیمت موتور پژو
مدل

سال

قیمت (تومان)

جانگو ۱۵۰

۱۴۰۲

۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰

 

قیمت موتور تک تاز
مدل

سال

قیمت (تومان)

TK 125

۱۴۰۱

۵۳،۰۰۰،۰۰۰

TK 150

۱۴۰۱

۶۱،۰۰۰،۰۰۰

قیمت موتور تی وی اس
مدل

سال

قیمت (تومان)

استار HLX 150

۱۴۰۲

۹۸،۰۰۰،۰۰۰

انتورک ۱۲۵

۱۴۰۲

۱۱۸،۰۰۰،۰۰۰

قیمت موتور دایچی
مدل

سال

قیمت (تومان)

CR 150

۱۴۰۱

۸۹،۰۰۰،۰۰۰

HX 180

۱۴۰۲

۸۵،۰۰۰،۰۰۰

RX 250

۱۴۰۲

۱۸۸،۰۰۰،۰۰۰

RZ 249

۱۴۰۲

۱۷۳،۰۰۰،۰۰۰

VP125

۱۴۰۱

۷۸،۰۰۰،۰۰۰

قیمت موتور دینو
مدل

سال

قیمت (تومان)

BD 249

۱۴۰۱

۳۱۵،۰۰۰،۰۰۰

کاوان ۱۵۰S

۱۴۰۲

۸۸،۰۰۰،۰۰۰

قیمت موتور سوزوکی
مدل

سال

قیمت (تومان)

V-Storm 250

۱۴۰۰

۴۹۵،۰۰۰،۰۰۰

GW 250

۱۴۰۱

۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰

قیمت موتور کاوازاکی
مدل

سال

قیمت (تومان)

نینجا ۲۵۰

۱۴۰۱

۵۴۸،۰۰۰،۰۰۰

نینجا ۲۵۰ SE

۱۴۰۲

۵۳۲،۰۰۰،۰۰۰

ZX-25 R

۱۴۰۲

۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰

قیمت موتور کبیر موتور
مدل

سال

قیمت (تومان)

KLD 200

۱۴۰۲

۷۸،۰۰۰،۰۰۰

NVX 170

۱۴۰۱

۱۰۲،۰۰۰،۰۰۰

NVX 150i

۱۴۰۲

۹۴،۰۰۰،۰۰۰

کلیک آپ ۱۷۰

۱۴۰۲

۹۰،۰۰۰،۰۰۰

قیمت موتور کثیر
مدل

سال

قیمت (تومان)

رهرو ۲۰۰

۱۴۰۱

۶۱،۰۰۰،۰۰۰

رهرو CDI 125

۱۴۰۱

۵۸،۰۰۰،۰۰۰

رهرو CGL 150

۱۴۰۱

۶۳،۰۰۰،۰۰۰

قیمت موتور کویر موتور
مدل

سال

قیمت (تومان)

۱۹۵۸

۱۴۰۱

۴۶،۰۰۰،۰۰۰

C 2249

۱۴۰۱

۲۳۲،۰۰۰،۰۰۰

CDI 125

۱۴۰۱

۶۴،۰۰۰،۰۰۰

CDI 150

۱۴۰۱

۷۱،۰۰۰،۰۰۰

CDI 200

۱۴۰۱

۷۳،۰۰۰،۰۰۰

ES 11800

۱۴۰۱

۵۲،۰۰۰،۰۰۰

ES 21500

۱۴۰۱

۴۹،۰۰۰،۰۰۰

ET 1

۱۴۰۱

۱۷۷،۰۰۰،۰۰۰

iTango

۱۴۰۱

۹۴،۰۰۰،۰۰۰

S 2150

۱۴۰۲

۸۰،۰۰۰،۰۰۰

S2 ADV 150

۱۴۰۲

۹۲،۰۰۰،۰۰۰

S 5150

۱۴۰۲

۹۸،۰۰۰،۰۰۰

ST3-220

۱۴۰۱

۱۱۲،۰۰۰،۰۰۰

T 4200

۱۴۰۱

۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰

قیمت موتور کی تی ام
مدل

سال

قیمت (تومان)

RC 200

۱۴۰۲

۳۸۸،۰۰۰،۰۰۰

ادونچر ۲۵۰

۱۴۰۰

۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰

دوک ۲۵۰

۱۴۰۱

۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰

تجارتخانه آراد برندینگ