۰۴ خرداد ۱۴۰۳ | 13:13
کد خبر : 167464

قیمت انواع کولر گازی در برندها و مدل های متنوع در ماه خرداد ۱۴۰۳

قیمت انواع کولر گازی در برندها و مدل های متنوع در ماه خرداد 1403.

به گزارش سایت برداشت روز، قیمت انواع کولر گازی در برندها و مدل های متنوع در ماه خرداد ۱۴۰۳به شرح زیر میباشد:
کولر گازی ایران رادیاتور ۲۴ هزار مدل IAC-24CH/XA/A3.0

۲۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰
تومان
کولر گازی ایران رادیاتور ۱۲ هزار مدل IAC-12CH/XA/A

۲۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰
تومان
کولر گازی جی پلاس ۱۸ هزار مدل GAC-HF18TQ1
۹۲۶,۴۹۰,۰۰۰
تومان

کولر گازی جی پلاس ۹ هزار مدل GAC-HV09TV1
۱۰۲۱,۴۹۰,۰۰۰
تومان
کولر گازی ایران رادیاتور ۲۴ هزار مدل IAC24-CH/XA-I/A
۶۳۳,۹۰۰,۰۰۰
تومان

کولر گازی ایران رادیاتور ۱۸ هزار مدل IAC-18CH/XA/A5.0

۳۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰
تومان

کولر گازی ایران رادیاتور ۳۰ هزار مدل IAC30-CH/XA-I/A
۱۸۴۵,۱۵۰,۰۰۰
تومان
کولر گازی ال جی ۱۸ هزار مدل Standard Plus NT189SQ15.0

۱۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰
تومان
کولر گازی ال جی ۱۲ هزار مدل Standard Plus NT129SQ13.0

۱۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان

کولر گازی ال جی ۲۴ هزار مدل Standard S4-W24K23AE5.0

۵۴,۸۵۰,۰۰۰
تومان
کولر گازی هایسنس ۳۰ هزار مدل HRH-30TQ
۱۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰
تومان

کولر گازی ایران رادیاتور ۳۰ هزار مدل IAC-30CH/XA/A5.0

۳۰۳۴,۶۰۰,۰۰۰
تومانکولر گازی ایران رادیاتور ۱۲ هزار مدل IAC12-CH/XA-I/A
۱۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰
تومانکولر گازی بویمن ۲۴ هزار مدل BRH-24TP
۱۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰
تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی گرین ۲۴ هزار مدل GWS-H24P1T1A
۵۰,۱۱۸,۷۰۰
تومان
کولر گازی جی پلاس ۳۰ هزار مدل GAC-HV30VQ1
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان

کولر گازی جی پلاس ۳۰ هزار مدل GAC-HF30TQ1
۴۲,۶۰۰,۰۰۰
تومان
کولر گازی جی پلاس مدل GAC-HF30TQN1
۹۳۸,۹۰۰,۰۰۰
تومان

کولر گازی ایران رادیاتور ۱۸ هزار مدل IAC18-CH/XA-I/A
۱۴۲۸,۲۵۰,۰۰۰
تومان

کولر گازی جی پلاس ۹ هزار مدل GAC-TV09TPN1
۶۲۲,۵۱۰,۰۰۰
تومان

کولر گازی بویمن ۲۴ هزار مدل BIH-24ER
۱۲۳۴,۹۰۰,۰۰۰
تومان

کولر گازی گرین ۲۴ هزار مدل GWS-H24P1T1/R1
۴۱,۲۵۰,۰۰۰
تومانکولر گازی ایران رادیاتور ۳۰ هزار مدل ICA-30CH/A
۳۵,۸۸۰,۰۰۰
تومان
کولر گازی هایسنس ۳۶ هزار مدل HFH-36FM
۱۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰
تومان
کولر گازی هایسنس ۹ هزار مدل HIH-09TG
۱۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰
تومان
کولر گازی ال جی ۲۴ هزار مدل Standard Plus I24CFH
۵۵,۴۰۰,۰۰۰
تومان
کولر گازی جی پلاس ۱۸ هزار مدل GAC-HV18CB1
۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
کولر گازی هایسنس ۱۸ هزار مدل HRH-18TQ
۱۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰
تومان

کولر گازی هایسنس ۳۰ هزار مدل HIH-30VQ
۶۵۸,۸۰۰,۰۰۰
تومان

کولر گازی هایسنس ۱۲ هزار مدل QAP-12HW

۲۵,۶۵۰,۰۰۰
تومان

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ