۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | 00:17
کد خبر : 165933

با حضور ارزیابان شرکت DQS:برگزاری ممیزی مراقبتی در فولاد سنگان

با حضور ارزیابان شرکت DQS: برگزاری ممیزی مراقبتی در فولاد سنگان

جلسه ارزیابی و انطباق سیستم ها با استانداردهای مدیریت کیفیت (IMS) برگزار شد و در آیین آغازین این رویداد، مرتضی صادقی مدیر مهندسی صنایع و تعالی سازمانی فولاد سنگان ضمن خیرمقدم به معاونین، مدیران و همچنین ارزیابان حاضر در جلسه گفت: فولاد سنگان از جمله شرکت های پیشرو و پویا در حوزه های مختلف از جمله حوزه تعالی سازمانی است و نظر به اهمیت و ارزش مندی حرکت روبه جلو و فزاینده در سازمان، هرساله ارزیابی های مورد نیاز انجام می گردد.

به گزارش برداشت روز، مدیر مهندسی صنایع و تعالی سازمانی فولاد سنگان با اشاره به هدف این ارزیابی گفت :هدف از برگزاری این جلسه ارزیابــی و انطباق فرآیند ها و سیستم های موجود در سازمــان با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیـت(IMS) ازجمــله: ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 می باشد.

صادقی ضمن تقدیر از حضور موثر معاونین، مدیران، روسا و دیگر همکاران در فرایند ارزیابی گفت :

واحدهای مورد ارزیابی در این رویداد به صورت اختصاصی شامل معاونت های توسعه سرمایه های انسانی و بازرگانی بوده که در دیگر حوزه های سازمانی برای ISO 9001 می باشد که اختصاصا مباحث زیست محیطی و ایمنی و بهداشت=ISO 14001 و ISO 45001، واحد آموزش و منابع انسانـی= ISO 10015، واحد فروش (رضایت مشتریان)=ISO1002 و ISO1004 به مدت سه روز مورد سنجش قرار خواهند گرفت.

مدیر مهندسی صنایع و تعالی سازمانی فولاد سنگان با اشاره به نقش ارزیابی ها در افزایش بهره وری و توانمندی کارکنان گفت :

استقرار استاندارد های مدیریت و حضور در جوایز تعالی منجر به تامین نیازها و انتظارات ذینفعان، نظام مند نمودن فرایندها و هم چنین ایجاد نگرش سیستمی در بین کارکنان می گردد که این موضوع منجر به افزایش رضایت ذینفعان، سودآوری و همچنین تداوم کسب و کار می گردد.

در ادامه این جلسه، علیرضا امینیان سرارزیاب DQS ضمن خرسندی از حضور در شرکت فولاد سنگان اظهار کرد :

تیم ارزیابی ما برای سومین سال است که در فولاد سنگان حاضر می شود و انشالله با انجام ممیزی های مراقبتی در حوزه سیستم مدیریت یکپارچه و استاندارد در حوزه های مشتری و آموزش را در دستور کار داریم و امیدواریم شاهد ارزیابی اثربخش در این سه روز باشیم.

گفتنی است این ارزیابی به مدت سه روز متوالی در حال برگزاری است و فولاد سنگان در سال قبل موفق به تمدید گواهینامه های فوق الذکر شده است و امید است با روند رو به رشد و پویایی ایجاد شده در این شرکت، شاهد افزایش توانمندی در حوزه های مختلف کاری باشیم.

تجارتخانه آراد برندینگ