۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | 22:37
کد خبر : 165386

نود و یکمین سه شنبه های پاسخگویی؛

“طلوع” محوریت توانمند سازی شبکه فروش بیمه رازی

پایندانی در نود و یکمین سه شنبه های پاسخگویی گفت: محصولات و خدماتی که شرکت بیمه رازی در این دو دهه ارائه داده است همیشه در شرایط رقابتی بازار صنعت بیمه بوده است اما این بار محوریت این طرح توانمند سازی شبکه فروش در وحله اول و همچنین نگاه ویژه به خرده فروشی است.

به گزارش برداشت روز، سرپرست مدیریت امور شعب، نمایندگان و کارگزاران بیمه رازی بیان کرد: یکی از برنامه هایی که امسال دنبال خواهیم کرد افزایش نرخ نمایندگان فعال شرکت است. در همین راستا تمام تلاش ما این است که با نگاه ویژه به خرده فروشی و توانمند سازی شبکه فروش بتوانیم درصد نرخ نمایندگان فعال را ۱۰ الی ۱۵ افزایش دهیم و برای رسیدن به این هدف از ابزارها و راهکارهای متعدد استفاده خواهیم کرد که یکی از این ابزارها برگزاری جشنواره های مختلف مثل طرح طلوع است. وی ادامه داد: توجه به خرده فروشی ریسک ریزش بیمه گزاران را کاهش خواهد داد که این مسئله اهمیت ویژه‌ایی برای ما دارد. نکته دیگر بحث رقابتی است یعنی شبکه فروش پر تلاش شرکت بیمه رازی با کارگزاران برخط رقابت می کند. پایندانی گفت: یکی از کارهایی که برای ما مهم است توجه ویژه به حوزه کارگزاری ها به عنوان ظرفیتی برای شبکه فروش اختصاصی خودمان است که در شرایط بهتر و رقابتی تر بتوانند در حوزه صدور بیمه نامه های خرد فعالیت کنند. منظور از بیمه نامه های خرد به لحاظ فنی به بیمه نامه هایی گفته می شود که جامعه هدف بزرگتری دارند و بیمه نامه های تخصصی تلقی نمی شونددر نتیجه باید سهم بیشتر و با کیفت تری از بازار داشته باشند. پایندانی با اشاره به اینکه طرح طلوع با همت سرپرست محترم شرکت بیمه رازی جناب آقای دکتر اقبالپور، هیئت محترم عامل و همه مدیران محترم ستادی دنبال شده است افزود: ما شرایط خاص را در نظر گرفته‌ایم که توان ما در حوزه خدمات در شبکه فروش بالا برود یعنی هدف این است که بخش قابل توجهی از عوایدش به سمت تعهدات شرکت در حوزه خدمات پس از فروش سرازیر شود و هم بیمه گزاران و بیمه شدگان خرد و هم مراکز درمانی -که البته باید توجه ویژه ایی به آن ها داشت -را جامه عمل بپوشانیم این نکته را هم اضافه کنم من به شخصه بسیار خوش بین هستم که در این دوره سه ماهه برگزاری و پایش طرح طلوع از ظرفیت های آن بتوانیم در تداوم رشد سال مالی استفاده کنیم و رهنمودی باشد برای شبکه فروش، که البته انعکاس آن می تواند به ما خیلی کمک کند. سرپرست مدیریت امور شعب، نمایندگان و کارگزاران بیمه رازی ادامه داد: طرح طلوع از ده اردیبهشت ماه امسال آغاز شده است ما در بیمه رازی در یک فضای اکچوری و انالیز شده رشته ها و خدمات و محصولات را در سه بخش طلایی ، نقره ایی و برنزی تقسیم کرده ایم. بخش اول که رشته های تخصصی تری دارد و بازار رقابتی تری دارند را در حوزه طلایی دیده ایم، شامل رشته های باربری، کشتی، مهندسی، هواپیما، انرژی و آتش سوزی صنعتی و خدماتی خواهد بود. البته طبیعتا نگاه شرکت به سبد طلایی به این گونه است که باید فضا را رقابتی تر ببینیم و تسهیلات بیشتر ی بدهیم که این تسهیلات در بخشی جداگانه به شبکه فروش بر میگردد تا شبکه فروش ما را توانمند تر کند و با کمک گرفتن از صندوق اعتباری بتواند چرخش مالی را تامین کند. یک بخش هم بر میگردد به خود تعرفه و زوایای فروش. وی افزود: در بخش دوم یعنی نقره ای رشته های شخص ثالث، بدنه خودرو، حوادث و عمر زمانی را قرار داده ایم و در بخش سوم یعنی برنزی بیمه مسئولیت و آتش سوزی مسکونی با امتیازات و شرایط که در نظر گرفته ایم به صورت مکتوب به تمام شعب بخشنامه و ابلاغ شده است. حسین پایندانی در پایان گفت: ما جوایزی را نیز برای نمایندگان در نظر گرفته ایم جوایز که در دو بخش است. بخش اول جوایزی که ماهانه به نمایندگان اختصاص خواهیم داد و بخش دوم انتخاب سه نماینده برتر از هر شعبه که از آنها در همایش ها و مجامع تقدیر ویژه خواهد شد.به گزارش روابط عمومی و تبلیغات بیمه رازی، پایندانی در نود و یکمین سه شنبه های پاسخگویی گفت: محصولات و خدماتی که شرکت بیمه رازی در این دو دهه ارائه داده است همیشه در شرایط رقابتی بازار صنعت بیمه بوده است اما این بار محوریت این طرح توانمند سازی شبکه فروش در وحله اول و همچنین نگاه ویژه به خرده فروشی است. سرپرست مدیریت امور شعب، نمایندگان و کارگزاران بیمه رازی بیان کرد: یکی از برنامه هایی که امسال دنبال خواهیم کرد افزایش نرخ نمایندگان فعال شرکت است. در همین راستا تمام تلاش ما این است که با نگاه ویژه به خرده فروشی و توانمند سازی شبکه فروش بتوانیم درصد نرخ نمایندگان فعال را ۱۰ الی ۱۵ افزایش دهیم و برای رسیدن به این هدف از ابزارها و راهکارهای متعدد استفاده خواهیم کرد که یکی از این ابزارها برگزاری جشنواره های مختلف مثل طرح طلوع است. وی ادامه داد: توجه به خرده فروشی ریسک ریزش بیمه گزاران را کاهش خواهد داد که این مسئله اهمیت ویژه‌ایی برای ما دارد. نکته دیگر بحث رقابتی است یعنی شبکه فروش پر تلاش شرکت بیمه رازی با کارگزاران برخط رقابت می کند. پایندانی گفت: یکی از کارهایی که برای ما مهم است توجه ویژه به حوزه کارگزاری ها به عنوان ظرفیتی برای شبکه فروش اختصاصی خودمان است که در شرایط بهتر و رقابتی تر بتوانند در حوزه صدور بیمه نامه های خرد فعالیت کنند. منظور از بیمه نامه های خرد به لحاظ فنی به بیمه نامه هایی گفته می شود که جامعه هدف بزرگتری دارند و بیمه نامه های تخصصی تلقی نمی شونددر نتیجه باید سهم بیشتر و با کیفت تری از بازار داشته باشند. پایندانی با اشاره به اینکه طرح طلوع با همت سرپرست محترم شرکت بیمه رازی جناب آقای دکتر اقبالپور، هیئت محترم عامل و همه مدیران محترم ستادی دنبال شده است افزود: ما شرایط خاص را در نظر گرفته‌ایم که توان ما در حوزه خدمات در شبکه فروش بالا برود یعنی هدف این است که بخش قابل توجهی از عوایدش به سمت تعهدات شرکت در حوزه خدمات پس از فروش سرازیر شود و هم بیمه گزاران و بیمه شدگان خرد و هم مراکز درمانی -که البته باید توجه ویژه ایی به آن ها داشت -را جامه عمل بپوشانیم این نکته را هم اضافه کنم من به شخصه بسیار خوش بین هستم که در این دوره سه ماهه برگزاری و پایش طرح طلوع از ظرفیت های آن بتوانیم در تداوم رشد سال مالی استفاده کنیم و رهنمودی باشد برای شبکه فروش، که البته انعکاس آن می تواند به ما خیلی کمک کند. سرپرست مدیریت امور شعب، نمایندگان و کارگزاران بیمه رازی ادامه داد: طرح طلوع از ده اردیبهشت ماه امسال آغاز شده است ما در بیمه رازی در یک فضای اکچوری و انالیز شده رشته ها و خدمات و محصولات را در سه بخش طلایی ، نقره ایی و برنزی تقسیم کرده ایم. بخش اول که رشته های تخصصی تری دارد و بازار رقابتی تری دارند را در حوزه طلایی دیده ایم، شامل رشته های باربری، کشتی، مهندسی، هواپیما، انرژی و آتش سوزی صنعتی و خدماتی خواهد بود. البته طبیعتا نگاه شرکت به سبد طلایی به این گونه است که باید فضا را رقابتی تر ببینیم و تسهیلات بیشتر ی بدهیم که این تسهیلات در بخشی جداگانه به شبکه فروش بر میگردد تا شبکه فروش ما را توانمند تر کند و با کمک گرفتن از صندوق اعتباری بتواند چرخش مالی را تامین کند. یک بخش هم بر میگردد به خود تعرفه و زوایای فروش. وی افزود: در بخش دوم یعنی نقره ای رشته های شخص ثالث، بدنه خودرو، حوادث و عمر زمانی را قرار داده ایم و در بخش سوم یعنی برنزی بیمه مسئولیت و آتش سوزی مسکونی با امتیازات و شرایط که در نظر گرفته ایم به صورت مکتوب به تمام شعب بخشنامه و ابلاغ شده است. حسین پایندانی در پایان گفت: ما جوایزی را نیز برای نمایندگان در نظر گرفته ایم جوایز که در دو بخش است. بخش اول جوایزی که ماهانه به نمایندگان اختصاص خواهیم داد و بخش دوم انتخاب سه نماینده برتر از هر شعبه که از آنها در همایش ها و مجامع تقدیر ویژه خواهد شد.

تجارتخانه آراد برندینگ