۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | 14:58
کد خبر : 164044

قیمت جارو برقی با برند بوش در مدل های متنوع در ماه اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت جارو برقی با برند بوش در مدل های متنوع در ماه اردیبهشت 1403.

به گزارش سایت برداشت روز، قیمت جارو برقی با برند بوش در مدل های متنوع در ماه اردیبهشت ۱۴۰۳به شرح زیر میباشد:

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BGS5320
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۱۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BGS5A32
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BGS5335
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BGS41HYG1 سری ۶
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۱۴,۱۱۹,۰۰۰ تومان

جاروبرقی بوش مدل BGLS4POW2 سری ۴
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان

جاروبرقی بوش مدل BGLS2BA2
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان

جاروبرقی بوش مدل BGB8A32W
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۱۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان

جاروبرقی بوش مدل BGBS2BA1P
۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان

جاروبرقی بوش مدل BGLS2WH1H
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BGS41PRO
۱۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان

جاروبرقی آب و خاک بوش مدل BWD421PET
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۲۴,۴۹۹,۰۰۰ تومان

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل ۷sil64
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BGC21POW1
۱۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان

جاروبرقی بوش مدل BGL8HYG2
امتیاز ۴.۰۰ از ۵
۱۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BGS41k332
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۱۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BGC21HYG1
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۱۰,۲۴۵,۰۰۰ تومان

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BGC21X300
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۹,۰۹۹,۰۰۰ تومان

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BGS7PET
امتیاز ۴.۵۰ از ۵
۱۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BGS41POW1 سری ۶
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
۱۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تجارتخانه آراد برندینگ