۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | 14:48
کد خبر : 163410

مدیرکل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای :

تایید صلاحیت مدیران عامل شرکت های بیمه در گرو اجرای مفاد آیین نامه های شورای عالی بیمه است

فرایند احراز صلاحیت حرفه‌ای افراد پیشنهادشده به منظور تصدی پست مدیر عاملی برای شرکتهای بیمه جدیدالتاسیس یا برای شرکتهای بیمه فعال که به هر دلیلی این پست بلاتصدی شده است، طبق آئین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه طی خواهد شد.

به گزارش برداشت روز،  به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، مجتبی عابد با تشریح آخرین تغییرات آیین نامه مرتبط با تایید صلاحیت حرفه ای مدیران کلیدی صنعت بیمه، اظهار داشت: بر اساس ضوابط مصوب، هیات مدیره شرکت های بیمه مکلف شده اند در صورت استعفا، عزل یا فوت مدیرعامل، حداکثر ظرف دو ماه فرد واجد شرایط را به بیمه مرکزی معرفی نمایند و تا زمان انتصاب مدیرعامل مورد تأیید بیمه مرکزی، اداره شرکت بیمه بر عهده قائم مقام یا عضو منتخب هیأت مدیره شرکت بیمه بعنوان سرپرست خواهد بود.
مدیرکل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای با تاکید بر این نکته که شفافیت و پایبندی به قانون، مقررات و آیین نامه ها از جمله سیاست های اصلی نهادناظر صنعت بیمه به شمار می آید، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ضروری است، اعضای هیئت مدیره شرکتهای بیمه که با سرپرست اداره می‌شوند، ظرف مهلت مقرر در آئین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه (شماره ۹۰ و مکمل‌های آن) به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند.
وی با اشاره به مفاد ماده ۴ آئین‌نامه صلاحیت حرفه ای مدیران عامل، تصریح کرد: انتصاب افراد به سمت مدیران ارشد قبل از صدور تأییدیه ممنوع است و طبق ماده ۱۳، مسئولیت حسن اجرای تکالیف مصرح در این آیین¬نامه در خصوص مدیر عامل با هیات مدیره شرکت بیمه است و در صورت تخطی، مطابق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.
گفتنی است بر اساس آئین نامه مذکور، صلاحیت عمومی فرد پیشنهاد شده جهت تصدی مدیرعاملی توسط هیئت مدیره شرکت بیمه با استعلام از مراجع ذیربط و صلاحیت حرفه‌ای ایشان با تطبیق مدارک تحصیلی-آموزشی – پژوهشی و تجربه حرفه‌ای مفید با ضوابط آئین‌نامه ۹۰ و طی فرایند مصاحبه تخصصی توسط بیمه مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شایان ذکر است در صورت احراز شرایط مقرر در این آئین نامه، تائیدیه صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی برای سمت مدیرعاملی توسط بیمه مرکزی و با امضای رئیس کل، صادر می‌شود که پس از طی این فرایند، مدیرعامل تعیین شده می تواند اداره امور شرکت بیمه را بر عهده داشته باشد

تجارتخانه آراد برندینگ