۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | 20:55
کد خبر : 163342

ممیزی اولیه نظام آراستگی ۵S در سایت پارسیان

ممیزی اولیه جهت ارزیابی وضعیت سایت پارسیان برای استقرار نظام آراستگی با حضور مهندس شکوهی مقدم معاون بهره برداری و مدیر مجتمع و شورای راهبردی نظام آراستگی و ممیزان انجام شد.

به گزارش برداشت روز، این ارزیابی بر اساس چک لیست های تخصصی که بر مبنای فرآیندها و فعالیت های تخصصی واحدهای عملیاتی سایت پارسیان با مشارکت مدیران و روسای واحدهای تخصصی تنظیم گردیده صورت پذیرفت و وضعیت موجود درحوزه های تخلیه و بارگیری، نگهداری و تعمیرات (نت)، ایمنی و اداری و پشتیبانی توسط ممیزان تخصصی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

همچنین در این ارزیابی نقاط قابل بهبود و پیشنهادات برای اصلاح و بهینه سازی فضای فیزیکی و فرآیندهای کاری در قالب گزارش ممیزی به مدیریت سایت پارسیان ارائه خواهد شد و پس از بازه زمانی یک ماهه برای اصلاح و بهبود وضعیت، ممیزی تطبیقی جهت بررسی میزان بهبود انجام شده صورت می پذیرد.

تجارتخانه آراد برندینگ