۰۹ اسفند ۱۴۰۲ | 14:08
کد خبر : 158851

قیمت انواع موتور سیکلت در برندها و مدل های متنوع در ماه اسفند ۱۴۰۲

قیمت انواع موتور سیکلت در برندها و مدل های متنوع در ماه اسفند 1402.

به گزارش سایت برداشت روز، قیمت انواع موتور سیکلت در برندهاومدل های متنوع در ماه اسفند ۱۴۰۲به شرح زیر میباشد:
Yamaha MT25 1401 ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰
WR 155 1401 یاماها ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha XSR 155 1401 ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha NMAX150 (KLS) 1401 ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha Aerox155 ABS 1401 ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha NMAX150 1401 ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha Aerox155 1401 ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
یاماها Mx King 1401 ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰
Yamaha GrandFilano 1401 ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ Galaxy Jx250 ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy NH180 1401 ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰
Galaxy NA180 1401 ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy J200 1401 ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
Sf180‎‎ ۱۴۰۱ ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy FX150 1401 ۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰
Galaxy SR200 1401 ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
راکز ۱۲۵ ۱۴۰۱ ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰
GY 200 1401 ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy X125 1401 ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 (KLS) 1401 ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۲۰۰ ۱۴۰۱ ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
Galaxy TN110 1401 ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
Daichi CR 150 1401 ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 1401 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
Daichi VP 125 1401 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
احسان ۲۰۰ ۱۴۰۱ ۶۸,۵۰۰,۰۰۰
احسان ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۶۷,۴۰۰,۰۰۰
احسان ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۱ ۶۵,۹۰۰,۰۰۰
احسان ۱۲۵ هندلی ۱۴۰۱ ۶۴,۵۰۰,۰۰۰
Yamaha XMAX250 1401 ۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰
Yamaha R25 1401 ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha QBIX125 1401 ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ یاماها WR 155 ۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰
Star HLX 1401 ۹۵,۲۰۰,۰۰۰

بنلی کی وی vieste 249 سال ۱۴۰۲ ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
بنلی اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۲ ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۱ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۲ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۲ ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
بنلی اس ۲۴۹ سال۱۴۰۲ ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بنلی تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۴۰۲ ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۵ ان ۱۴۰۱ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
بنلی تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۲ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی نیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰
تی آر کی ۲۵۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تی آر کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۲ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
وی زد ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
تی ان ۲۵۰ سال ۱۴۰۰ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۴۹ اس ۱۴۰۱ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۵۰ نیو فیس ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

Adventure 249 ABS 1401 ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
Primavera Yacht Club 150 1401 ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
Scrambler 249 1401 ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
Flat Track 249 1401 ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
Estrella 249 1401 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Primavera Touring 150 1401 ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
Duke 249 ABS 1401 ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
Svartpilen 249 ABS 1401 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Aquila 249 ABS 1401 ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
RC 200 ABS 1401 ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
Duke 200 1401 ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
V 249 1401 ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
Z4 249 T 1401 ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Medley 150 ABS 1401 ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Z4 249 R 1401 ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
C2 249 1401 ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
Liberty S 150 ABS 1401 ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
ET1 1401 ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
LPB 170 1401 ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
Liberty 150 ABS 1401 ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
TG 170 1401 ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
HPS 249 Pagani 1401 ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ (Spoke)TC MAX ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ TC MAX ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ Z2 150 G1 (Spoke Rim) ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ Z2 150 Z2 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ Z2 150 G1 ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
Z2 150 U 1401 ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
CUx Ducati 1401 ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
T4 200 1401 ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
iTank 1401 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
TC 1401 ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
CUx 1401 ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
N2 230 N 1401 ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰R SE 1401 ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
N2 230 1401 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
TS-X 1401 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
ST3 220 1401 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
iTango 1401 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
T2 248 N 1401 ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
S2 ADV 150 1401 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
S5 150 1401 ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
S2 150 1401 ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
S1 125 (Type 2) 1401 ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
CDI 200 1401 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
CDI 150 1401 ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
CDI 125 1401 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ES5 1500 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ES5 N 2000 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ES1 1800 1401 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ES1 1800 1401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES8 1500 1401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES6 1500 1401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ ۱۹۵۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES2 1500 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
M1 70 1401 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MAD Truck 1401 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
EST2 1500 1401 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
EST4 1500 1401 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
MAD 1401 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰

کاوان ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
کاوان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
کاوان ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کاوان پلاس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
دینو مدل کاوان پلاس مدل ۱۴۰۱ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ویند ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ویند ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ